Ordlista

sv Förfluten tid 4   »   pa ਭੂਤਕਾਲ 4

84 [åttiofyra]

Förfluten tid 4

Förfluten tid 4

84 [ਚੁਰਾਸੀ]

84 [Curāsī]

ਭੂਤਕਾਲ 4

[bhūtakāla 4]

Du kan klicka på varje tomt fält för att se texten eller:   

svenska punjabi Spela Mer
läsa ਪੜ---ਾ ਪੜ੍ਹਨਾ 0
pa----āpaṛhanā
Jag har läst. ਮੈ- ਪ----- ਹ-। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 0
ma-- p------ h--.maiṁ paṛhi'ā hai.
Jag har läst hela romanen. ਮੈ- ਪ--- ਨ--- ਪ----- ਹ-। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਾਵਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। 0
Ma-- p--- n----- p------ h--.Maiṁ pūrā nāvala paṛhi'ā hai.
   
förstå ਸਮ--ਾ ਸਮਝਣਾ 0
Sa------āSamajhaṇā
Jag har förstått. ਮੈ- ਸ-- ਗ-- / ਗ-। ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ / ਗਈ। 0
ma-- s------ g---/ g---.maiṁ samajha gi'ā/ ga'ī.
Jag har förstått hela texten. ਮੈ- ਪ--- ਪ-- ਸ-- ਗ-- / ਗ- ਹ--। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਪਾਠ ਸਮਝ ਗਿਆ / ਗਈ ਹਾਂ। 0
Ma-- p--- p---- s------ g---/ g--- h--.Maiṁ pūrā pāṭha samajha gi'ā/ ga'ī hāṁ.
   
svara ਉੱ-- ਦ--ਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ 0
Ut--- d--āUtara dēṇā
Jag har svarat. ਮੈ- ਉ--- ਦ---- ਹ-। ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 0
ma-- u---- d--- h--.maiṁ utara ditā hai.
Jag har svarat på alla frågorna. ਮੈ- ਸ--- ਪ------ ਦ- ਉ--- ਦ---- ਹ-। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। 0
Ma-- s--- p------- d- u---- d--- h---.Maiṁ sārē praśanāṁ dē utara ditē hana.
   
Jag vet det – jag har vetat det. ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- ਸ- / ਜ---- ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j----- s-/ j----- s-.Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā sī/ jāṇadī sī.
Jag skriver det – jag har skrivit det. ਮੈ- ਇ- ਲ---- / ਲ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ---- ਹ-। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਦਾ / ਲਿਖਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। 0
Ma-- i-- l------/ l------ h-- – m--- i-- l------ h--.Maiṁ iha likhadā/ likhadī hāṁ – maiṁ iha likhi'ā hai.
Jag hör det – jag har hört det. ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- ਸ- / ਜ---- ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j----- s-/ j----- s-.Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā sī/ jāṇadī sī.
   
Jag hämtar det – jag har hämtat det. ਮੈ- ਇ- ਲ------ / ਲ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ------ ਸ- / ਲ------ ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- l--------/ l-------- h-- – m--- i-- l-------- s-/ l-------- s-.Maiṁ iha li'ā'undā/ li'ā'undī hāṁ – maiṁ iha li'ā'undā sī/ li'ā'undī sī.
Jag tar med det – jag har tagit med det. ਮੈ- ਇ- ਲ------ / ਲ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਲ------ ਸ- / ਲ------ ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਲਿਆਉਂਦਾ ਸੀ / ਲਿਆਉਂਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- l--------/ l-------- h-- – m--- i-- l-------- s-/ l-------- s-.Maiṁ iha li'ā'undā/ li'ā'undī hāṁ – maiṁ iha li'ā'undā sī/ li'ā'undī sī.
Jag köper det – jag har köpt det. ਮੈ- ਇ- ਖ----- / ਖ----- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਖ----- ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦਦਾ / ਖਰੀਦਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ। 0
Ma-- i-- k--------/ k-------- h-- – m--- i-- k-------- s-.Maiṁ iha kharīdadā/ kharīdadī hāṁ – maiṁ iha kharīdi'ā sī.
   
Jag förväntar mig det – det har jag förväntat mig. ਮੈ- ਇ- ਆ- ਕ--- / ਕ--- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਆ- ਕ--- ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕਰਦਾ / ਕਰਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- ā-- k-----/ k----- h-- – m--- i-- ā-- k--- s-.Maiṁ iha āsa karadā/ karadī hāṁ – maiṁ iha āsa kītī sī.
Jag förklarar det – det har jag förklarat. ਮੈ- ਇ- ਸ------ / ਸ------ ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਸ----- ਹ-। ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਦਾ / ਸਮਝਾਂਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। 0
Ma-- i-- s---------/ s--------- h-- – m--- i-- s---------- h--.Maiṁ iha samajhāndā/ samajhāndī hāṁ – maiṁ iha samajhā'i'ā hai.
Jag känner det – jag har känt det. ਮੈ- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਹ-- – ਮ-- ਇ- ਜ---- / ਜ---- ਸ-। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ – ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਦਾ / ਜਾਣਦੀ ਸੀ। 0
Ma-- i-- j-----/ j----- h-- – m--- i-- j-----/ j----- s-.Maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī hāṁ – maiṁ iha jāṇadā/ jāṇadī sī.
   

Negativa ord översätts inte till det egna språket

Vid läsning, översätter flerspråkiga människor undermedvetet till det egna språket. Det händer automatiskt; det vill säga, den som läser gör det utan att inse det. Man kan säga att hjärnan fungerar som en simultan översättare. Men den översätter inte allt! En studie har visat att hjärnan har ett inbyggt filter. Detta filter bestämmer vad som blir översatt. Och det verkar som om filtret ignorerar vissa ord. Negativa ord översätts inte till det egna språket. Forskare valde ut kinesiska för sina experiment. Alla försökspersoner talade engelska som sitt andraspråk. Försökspersonerna fick betygsätta olika engelska ord. Dessa ord hade olika emotionellt innehåll. Det fanns positiva, negativa och neutrala termer. Medan försökspersonerna läste orden, undersöktes deras hjärnor. Det vill säga, forskarna mätte den elektriska aktiviteten i hjärnan. När de gjorde detta, kunde de se hur hjärnan arbetade. Vissa signaler genereras under översättningen av ord. De indikerar när hjärnan är aktiv. Men försökspersonerna visade ingen aktivitet vid negativa ord. Endast positiva eller neutrala termer översattes. Forskarna vet ännu inte varför det är så. Teoretiskt sett, måste hjärnan bearbeta alla ord lika. Men det skulle kunna vara så, att filtret snabbt undersöker varje ord. Det analyseras medan det fortfarande läses på andraspråket. Om ett ord är negativt blockeras minnet. Med andra ord, den kan inte tänka sig ordet på det egna språket. Människor kan reagera mycket känsligt på ord. Kanske är det så, att hjärnan vill skydda dem från känslomässig chock...