Ordförråd

Lär dig adjektiv – makedonska

опасен
опасниот крокодил
opasen
opasniot krokodil
farlig
det farliga krokodilen
нем
немите девојки
nem
nemite devojki
tystlåten
de tystlåtna flickorna
ран
раното учење
ran
ranoto učenje
tidig
tidigt lärande
бел
белиот пејзаж
bel
beliot pejzaž
vit
det vita landskapet
претходна
претходната приказна
prethodna
prethodnata prikazna
tidigare
den tidigare berättelsen
нов
новиот огномет
nov
noviot ognomet
ny
det nya fyrverkeriet
ладно
ладното време
ladno
ladnoto vreme
kall
det kalla vädret
готов
скоро готовата куќа
gotov
skoro gotovata kuḱa
färdig
det nästan färdiga huset
седмичен
седмичното собирање на сметки
sedmičen
sedmičnoto sobiranje na smetki
veckovis
den veckovisa sophämtningen
моќен
моќен лав
moḱen
moḱen lav
mäktig
en mäktig lejon
вечерен
вечерен зајдисонце
večeren
večeren zajdisonce
kvälls-
en kvällssolnedgång
погрешен
погрешната насока
pogrešen
pogrešnata nasoka
felaktig
den felaktiga riktningen