விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
paḻaiya pārampariyamāṉa
paḻaiya pārampariya cūriya cēkarippakam
kevnar
kolektorên rojê yên kevnar
uṇarccipūrvamāka
uṇarccipūrvamāṉa kutirai
hiwadariyê
kesên ku bi hiwadariyê parazîtan bicin
ceyalil uḷḷa
ceyalil uḷḷa cukātāra ūkkuvikkai
aktiv
teşwîqa tenduristiyê ya çalak