விளையாட்டுகள்

படங்களின் எண்ணிக்கை : 2 விருப்பங்களின் எண்ணிக்கை : 3 நொடிகளில் நேரம் : 6 மொழிகள் காட்டப்படுகின்றன : இரண்டு மொழிகளையும் காட்டு

0

0

படங்களை மனப்பாடம் செய்யுங்கள்!
என்ன காணவில்லை?
Ippōtu
ippōtu nām toṭaṅkalām.
bây giờ
Bây giờ chúng ta có thể bắt đầu.
Turatiṣamāka
turatiṣamāka, eṉ tolaipēci taraikku viḻuntuviṭṭatu!
tiếc là
Tiếc là điện thoại của tôi rơi xuống sàn!
Iṅkē
kutiraikaḷ eṅkaḷiṭam nīntik koṇṭu vantu kiṭaikkiṉṟaṉa.
ở đây
Các con ngựa đang bơi về phía chúng ta.