சொற்றொடர் புத்தகம்

ta குடும்ப அங்கத்தினர்கள்   »   hu Család

2 [இரண்டு]

குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

குடும்ப அங்கத்தினர்கள்

2 [kettő]

Család

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
தாத்தா a n-----a a nagyapa 0
பாட்டி a n------a a nagymama 0
அவனும் அவளும் ő (f---- / f--) é- ő (n- / l---) ő (férfi / fiú) és ő (nő / lány) 0
   
தந்தை az a-a az apa 0
தாய் az a--a az anya 0
அவரும் அவளும் ő (a f---- / f--) é- ő (a n- / l---) ő (a férfi / fiú) és ő (a nő / lány) 0
   
மகன் a f-- (v-------- a f--) a fiú (valakinek a fia) 0
மகள் a l--- (v-------- a l----) a lány (valakinek a lánya) 0
அவனும் அவளும் ő (a f---- / f--) é- ő (a n- / l---). ő (a férfi / fiú) és ő (a nő / lány). 0
   
சகோதரன் a f--------r a fiútestvér 0
சகோதரி a l----------r a leánytestvér 0
அவனும் அவளும் ő (a f---- / f--) é- ő (a n- / l---) ő (a férfi / fiú) és ő (a nő / lány) 0
   
மாமா a n-------i a nagybácsi 0
மாமி a n------i a nagynéni 0
அவரும் அவளும் ő (a f---- / f--) é- ő (a n- / l---) ő (a férfi / fiú) és ő (a nő / lány) 0
   
நாங்கள் ஒரு குடும்பம். Mi e-- c----- v------. Mi egy család vagyunk. 0
எங்கள் குடும்பம் சிறியது இல்லை. A c----- n-- k----. A család nem kicsi. 0
குடும்பம் பெரியது. A c----- n---. A család nagy. 0