சொற்றொடர் புத்தகம்

ta நேரம்   »   hu Idő / óra

8 [எட்டு]

நேரம்

நேரம்

8 [nyolc]

Idő / óra

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
மன்னிக்கவும்! Bo------! Bocsánat! 0
இப்பொழுது மணி என்ன ஆகிறது? Há-- ó-- v--? / M----- a- i--? Hány óra van? / Mennyi az idő? 0
மிகவும் நன்றி. Kö------ s-----. Köszönöm szépen. 0
   
இப்பொழுது மணி ஒன்று. Eg- ó-- v--. Egy óra van. 0
இப்பொழுது மணி இரண்டு. Ké- ó-- v--. Két óra van. 0
இப்பொழுது மணி மூன்று. Há--- ó-- v--. Három óra van. 0
   
இப்பொழுது மணி நான்கு. Né-- ó-- v--. Négy óra van. 0
இப்பொழுது மணி ஐந்து. Öt ó-- v--. Öt óra van. 0
இப்பொழுது மணி ஆறு. Ha- ó-- v--. Hat óra van. 0
   
இப்பொழுது மணி ஏழு. Hé- ó-- v--. Hét óra van. 0
இப்பொழுது மணி எட்டு. Ny--- ó-- v--. Nyolc óra van. 0
இப்பொழுது மணி ஒன்பது. Ki---- ó-- v--. Kilenc óra van. 0
   
இப்பொழுது மணி பத்து. Tí- ó-- v--. Tíz óra van. 0
இப்பொழுது மணி பதினொன்று. Ti------ ó-- v--. Tizenegy óra van. 0
இப்பொழுது மணி பன்னிரண்டு. Ti------ ó-- v--. Tizenkét óra van. 0
   
ஒரு நிமிடத்தில் அறுபது விநாடிகள் உள்ளன. Eg- p--- h----- m----------- á--. Egy perc hatvan másodpercből áll. 0
ஒரு மணி நேரத்தில் அறுபது நிமிடங்கள் உள்ளன. Eg- ó-- h----- p------ á--. Egy óra hatvan percből áll. 0
ஒரு தினத்தில் இருபத்து நான்கு மணி நேரம் உள்ளது. Eg- n-- h--------- ó----- á--. Egy nap huszonnégy órából áll. 0