சொற்றொடர் புத்தகம்

வினையுரிச்சொற்கள்   »   Határozószavak

100 [நூறு]

வினையுரிச்சொற்கள்

வினையுரிச்சொற்கள்

100 [száz]

+

Határozószavak

உரையைப் பார்க்க கிளிக் செய்யவும்:   

தமிழ் ஹங்கேரியன் ஒலி மேலும்
ஏற்கனவே /முன்பே –இன்னும் இல்லை má- e------ – m-- s--a már egyszer – még soha 0 +
நீ ஏற்கனவே பெர்லின் நகரம் செனறிருக்கிறாயா? Vo-- m-- ö- e------ B--------? Volt már ön egyszer Berlinben? 0 +
இல்லை,இன்னும் இல்லை. Ne-- m-- s---. Nem, még soha. 0 +
     
யாரையேனும் – ஒருவரையும் va---- – s---i valaki – senki 0 +
உனக்கு இங்கே யாரையாவது தெரியுமா? Is--- ö- i-- v------ (v--------)? Ismer ön itt valakit (valakiket)? 0 +
இல்லை, எனக்கு இங்கே ஒருவரையும் தெரியாது. Ne-- n-- i------ i-- s-----. Nem, nem ismerek itt senkit. 0 +
     
இன்னும் சிறிது நேரம் - இன்னும் வெகு நேரம் mé- – m-- n-m még – már nem 0 +
நீ இங்கு இன்னும் சிறிது நேரம் தங்குவாயா? So---- m---- m-- i--? Sokáig marad még itt? 0 +
இல்லை,நான் இங்கு இன்னும் வெகு நேரம் தங்க மாட்டேன். Ne-- m-- n-- s----- m------ i--. Nem, már nem sokáig maradok itt. 0 +
     
வேறு ஏதேனும் - வேறு எதுவும் mé- v----- – s---i még valami – semmi 0 +
நீங்கள் வேறு ஏதேனும் குடிக்கிறீர்களா? Sz------ m-- v------ i---? Szeretne még valamit inni? 0 +
இல்லை,எனக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். Ne-- m-- n-- k---- s-----. Nem, már nem kérek semmit. 0 +
     
ஏற்கனவே ஏதேனும் - ஏதும் இன்னும்’ má- v------ – m-- s----t már valamit – még semmit 0 +
நீங்கள் ஏற்கனவே ஏதேனும் சாப்பிட்டு’ விட்டீர்களா? Ev--- m-- v------? Evett már valamit? 0 +
இல்லை,நான் இன்னும் ஏதும் சாப்பிடவி’ல்லை. Ne-- m-- n-- e---- s-----. Nem, még nem ettem semmit. 0 +
     
வே’று யாரையாவது - வேறு யாருக்கும் mé- v----- – m-- s---i még valaki – már senki 0 +
வேறு யாருக்காவது காபி வேண்டுமா? Sz------ m-- v----- k----? Szeretne még valaki kávét? 0 +
இல்’லை,வேறு யாருக்கும் வேண்டாம். Ne-- m-- s----. Nem, már senki. 0 +