ఆటలు Try our ’Memo Game’ to train your memory while strengthening your vocabulary in a new language. Simply click on a card to flip it over, then try to find its matching pair from the rest of the cards in as few attempts as possible.

ఉచ్చారణ నేర్చుకోండి

కొత్త భాషలో మీ పదజాలాన్ని బలోపేతం చేస్తూ మీ జ్ఞాపకశక్తికి శిక్షణ ఇవ్వడానికి మా ’మెమో గేమ్’ని ప్రయత్నించండి. కార్డ్‌ని తిప్పికొట్టడానికి దానిపై క్లిక్ చేయండి, ఆపై మిగిలిన కార్డ్‌ల నుండి వీలైనంత తక్కువ ప్రయత్నాలలో సరిపోలే జతని కనుగొనడానికి ప్రయత్నించండి.

0

0

Memo Game

‫استخر
‫استخر
 
‫اره برقی
‫اره برقی
 
‫آقا
‫آقا
 
సరుకు కారు
సరుకు కారు
 
అనుబంధించిన చిన్న పడవ
అనుబంధించిన చిన్న పడవ
 
‫چتربازی
‫چتربازی
 
‫خیارشور
‫خیارشور
 
గొలుసుకట్టు రంపము
గొలుసుకట్టు రంపము
 
ఈత కొలను
ఈత కొలను
 
‫قایق بادی
‫قایق بادی
 
పాకుడు
పాకుడు
 
‫نمک
‫نمک
 
మర్యాదస్థుడు
మర్యాదస్థుడు
 
ఉప్పు
ఉప్పు
 
బల్లి
బల్లి
 
ఊరగాయ
ఊరగాయ
 
‫واگن
‫واگن
 
‫مارمولک
‫مارمولک
 
50l-card-blank
‫استخر ‫استخر
50l-card-blank
‫اره برقی ‫اره برقی
50l-card-blank
‫آقا ‫آقا
50l-card-blank
సరుకు కారు సరుకు కారు
50l-card-blank
అనుబంధించిన చిన్న పడవ అనుబంధించిన చిన్న పడవ
50l-card-blank
‫چتربازی ‫چتربازی
50l-card-blank
‫خیارشور ‫خیارشور
50l-card-blank
గొలుసుకట్టు రంపము గొలుసుకట్టు రంపము
50l-card-blank
ఈత కొలను ఈత కొలను
50l-card-blank
‫قایق بادی ‫قایق بادی
50l-card-blank
పాకుడు పాకుడు
50l-card-blank
‫نمک ‫نمک
50l-card-blank
మర్యాదస్థుడు మర్యాదస్థుడు
50l-card-blank
ఉప్పు ఉప్పు
50l-card-blank
బల్లి బల్లి
50l-card-blank
ఊరగాయ ఊరగాయ
50l-card-blank
‫واگن ‫واگن
50l-card-blank
‫مارمولک ‫مارمولک