ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
చాలా సమయం
నాకు వేచి ఉండాలని చాలా సమయం ఉంది.
ದೀರ್ಘವಾಗಿ
ನಾನು ಕಾಯಬೇಕಾದರೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾಯಿತು.
లోకి
వారు నీటిలోకి దూకుతారు.
ಒಳಗೆ
ಅವರು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಜಿಗಿತಾರೆ.
పరివాలన లేకుండా
తాను ఎంత తాగుతున్నానో తానకి పరివాలన లేదు.
ಪರವಾಗಿಲ್ಲದೆ
ಅವನು ಎಷ್ಟು ಕುಡಿಯುತ್ತಾನೆಯೇ ಅವನಿಗೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ.