ఆటలు

చిత్రాల సంఖ్య : 2 ఎంపికల సంఖ్య : 3 సెకన్లలో సమయం : 6 భాషలు ప్రదర్శించబడ్డాయి : రెండు భాషలను చూపించు

0

0

చిత్రాలను గుర్తుంచుకోండి!
ఏమి లేదు?
Punarud‘dharin̄cu
sīliṅg punarud‘dharin̄cabaḍutōndi.
helyreállít
A mennyezetet helyreállítják.
Pani
īsāri adi kudaralēdu.
sikerül
Ezúttal nem sikerült.
Vivarin̄caṇḍi
parikaraṁ elā panicēstundō āme ataniki vivaristundi.
magyaráz
Elmagyarázza neki, hogyan működik a készülék.