పదబంధం పుస్తకం

సమయం   »   দিনের সময়

8 [ఎనిమిది]

సమయం

సమయం

৮ [আট]

8 [āṭa]

+

দিনের সময়

[dinēra samaẏa]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు బెంగాలీ ప్లే చేయండి మరింత
మన్నించండి! মা- ক----! মাফ করবেন! 0
mā--- k-------! māpha karabēna!
+
సమయం ఎంత అయ్యింది? অন----- ক-- ব---- ক-- ব---? অনুগ্রহ করে বলুন, কটা বাজে? 0
An------ k--- b------ k--- b---? Anugraha karē baluna, kaṭā bājē?
+
ధన్యవాదం আপ---- অ----- ধ------ ৷ আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ৷ 0
Āp----- a------- d---------a Āpanākē asaṅkhya dhan'yabāda
+
     
ఒంటిగంట అయ్యింది এখ- এ--- ব--- ৷ এখন একটা বাজে ৷ 0
ēk---- ē---- b--ē ēkhana ēkaṭā bājē
+
రెండు [గంటలు] అయ్యింది এখ- দ--- ব--- ৷ এখন দুটো বাজে ৷ 0
ēk---- d--- b--ē ēkhana duṭō bājē
+
మూడు [గంటలు] అయ్యింది এখ- ত---- ব--- ৷ এখন তিনটে বাজে ৷ 0
ēk---- t----- b--ē ēkhana tinaṭē bājē
+
     
నాలుగు [గంటలు] అయ్యింది এখ- চ---- ব--- ৷ এখন চারটে বাজে ৷ 0
ēk---- c----- b--ē ēkhana cāraṭē bājē
+
ఐదు [గంటలు] అయ్యింది এখ- প----- ব--- ৷ এখন পাঁচটা বাজে ৷ 0
ēk---- p------- b--ē ēkhana pām̐caṭā bājē
+
ఆరు [గంటలు] అయ్యింది এখ- ছ-- ব--- ৷ এখন ছটা বাজে ৷ 0
ēk---- c---- b--ē ēkhana chaṭā bājē
+
     
ఏడు [గంటలు] అయ్యింది এখ- স---- ব--- ৷ এখন সাতটা বাজে ৷ 0
ēk---- s----- b--ē ēkhana sātaṭā bājē
+
ఎనిమిది [గంటలు] అయ్యింది এখ- আ--- ব--- ৷ এখন আটটা বাজে ৷ 0
ēk---- ā---- b--ē ēkhana āṭaṭā bājē
+
తొమ్మిది గంటలు అయ్యింది এখ- ন-- ব--- ৷ এখন নটা বাজে ৷ 0
ēk---- n--- b--ē ēkhana naṭā bājē
+
     
పది [గంటలు] అయ్యింది এখ- দ--- ব--- ৷ এখন দশটা বাজে ৷ 0
ēk---- d----- b--ē ēkhana daśaṭā bājē
+
పదకొండు [గంటలు] అయ్యింది এখ- এ----- ব--- ৷ এখন এগারটা বাজে ৷ 0
ēk---- ē------ b--ē ēkhana ēgāraṭā bājē
+
పన్నెండు [గంటలు] అయ్యింది এখ- ব----- ব--- ৷ এখন বারোটা বাজে ৷ 0
ēk---- b----- b--ē ēkhana bārōṭā bājē
+
     
ఒక నిమిషం లో అరవై సెకండ్లు ఉంటాయి ষা- স------- এ- ম---- হ- ৷ ষাট সেকেন্ডে এক মিনিট হয় ৷ 0
ṣā-- s------ ē-- m----- h--a ṣāṭa sēkēnḍē ēka miniṭa haẏa
+
ఒక గంటలో అరవై నిమిషాలు ఉంటాయి ষা- ম----- এ- ঘ---- হ- ৷ ষাট মিনিটে এক ঘন্টা হয় ৷ 0
ṣā-- m----- ē-- g----- h--a ṣāṭa miniṭē ēka ghanṭā haẏa
+
ఒక రోజులో ఇరవైనాలుగు గంటలు ఉంటాయి চব---- ঘ----- এ- দ-- হ- ৷ চব্বিশ ঘন্টায় এক দিন হয় ৷ 0
ca----- g------- ē-- d--- h--a cabbiśa ghanṭāẏa ēka dina haẏa
+