పదబంధం పుస్తకం

te నెలలు   »   ja

11 [పదకొండు]

నెలలు

నెలలు

11 [十一]

11 [Jū ichi]

[tsuki]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
జనవరి 一月 一月 0
ic------uichigatsu
ఫిబ్రవరి 二月 二月 0
2g---u2gatsu
మార్చి 三月 三月 0
3g---u3gatsu
   
ఏప్రిల్ 四月 四月 0
4g---u4gatsu
మే 五月 五月 0
go----ugogatsu
జూన్ 六月 六月 0
6g---u6gatsu
   
ఇవి ఆరు నెలలు これで 六ヶ月 です 。 これで 六ヶ月 です 。 0
ko-- d- r---------------.kore de roku-kagetsudesu.
జనవరి, ఫిబ్రవరి, మార్చి 一月 、 二月 、 三月 一月 、 二月 、 三月 0
ic-------- 2g----- 3g---uichigatsu, 2gatsu, 3gatsu
ఏప్రిల్, మే, జూన్ 四月 、 五月と 六月 。 四月 、 五月と 六月 。 0
4g----- g------ t- 6g----.4gatsu, gogatsu to 6gatsu.
   
జూలై 七月 七月 0
7G---u7Gatsu
ఆగస్టు 八月 八月 0
ha-------uhachigatsu
సెప్టెంబర్ 九月 九月 0
9g---u9gatsu
   
అక్టోబర్ 十月 十月 0
10g---u10gatsu
నవంబర్ 十一月 十一月 0
11g---u11gatsu
డిసెంబర్ 十二月 十二月 0
12g---u12gatsu
   
ఇవి కూడా ఆరు నెలలే これも 六ヶ月 です 。 これも 六ヶ月 です 。 0
ko-- m- r---------------.kore mo roku-kagetsudesu.
జులై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్ 七月 、 八月 、 九月 、 七月 、 八月 、 九月 、 0
7G----- h---------- 9g----,7Gatsu, hachigatsu, 9gatsu,
అక్టోబర్, నవంబర్, డిసెంబర్ 十月 、 十一月 と 十二月 。 十月 、 十一月 と 十二月 。 0
10g----- 11g---- t- 12g----.10gatsu, 11gatsu to 12gatsu.