పదబంధం పుస్తకం

te రంగులు   »   hr Boje

14 [పద్నాలుగు]

రంగులు

రంగులు

14 [četrnaest]

Boje

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మంచు తెల్లగా ఉంటుంది S-i--g--e bijel. S----- j- b----- S-i-e- j- b-j-l- ---------------- Snijeg je bijel. 0
సూర్యుడు పసుపుపచ్చగా ఉంటాడు S-n---j---u-o. S---- j- ž---- S-n-e j- ž-t-. -------------- Sunce je žuto. 0
నారింజ నారింజరంగులో ఉంటుంది Na----- je n-ran-a-ta. N------ j- n---------- N-r-n-a j- n-r-n-a-t-. ---------------------- Naranča je narančasta. 0
చెర్రీ ఎర్రగా ఉంటుంది Trešn-- j-----en-. T------ j- c------ T-e-n-a j- c-v-n-. ------------------ Trešnja je crvena. 0
ఆకాశం నీలంగా ఉంటుంది Ne-o-je--la-o. N--- j- p----- N-b- j- p-a-o- -------------- Nebo je plavo. 0
గడ్డి ఆకుపచ్చగా ఉంటుంది T-a-a--- z---na. T---- j- z------ T-a-a j- z-l-n-. ---------------- Trava je zelena. 0
భూమి గోధుమరంగులో ఉంటుంది Z--l-a -- s-eđ-. Z----- j- s----- Z-m-j- j- s-e-a- ---------------- Zemlja je smeđa. 0
మబ్బు గచ్చకాయ రంగులో ఉంటుంది O--a- -e siv. O---- j- s--- O-l-k j- s-v- ------------- Oblak je siv. 0
టైర్లు నల్లగా ఉంటాయి Gum- s--c-n-. G--- s- c---- G-m- s- c-n-. ------------- Gume su crne. 0
మంచు ఏ రంగులో ఉంటుంది? తెలుపు Koj- -oj- j- sni-e-?----e-e. K--- b--- j- s------ B------ K-j- b-j- j- s-i-e-? B-j-l-. ---------------------------- Koje boje je snijeg? Bijele. 0
సూర్యుడు ఏ రంగులో ఉంటాడు? పసుపుపచ్చ K--e--o---je su--e--Žu--. K--- b--- j- s----- Ž---- K-j- b-j- j- s-n-e- Ž-t-. ------------------------- Koje boje je sunce? Žute. 0
నారింజ ఏ రంగులో ఉంటుంది? నారింజరంగు K-je --je je--aran--?--a---ča---. K--- b--- j- n------- N---------- K-j- b-j- j- n-r-n-a- N-r-n-a-t-. --------------------------------- Koje boje je naranča? Narančaste. 0
చెర్రీ ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఎరుపు Ko---bo-e--e ---š--a? -r---e. K--- b--- j- t------- C------ K-j- b-j- j- t-e-n-a- C-v-n-. ----------------------------- Koje boje je trešnja? Crvene. 0
ఆకాశం ఏ రంగులో ఉంటుంది? నీలం Koje-boj- ---neb-?--l-v-. K--- b--- j- n---- P----- K-j- b-j- j- n-b-? P-a-e- ------------------------- Koje boje je nebo? Plave. 0
గడ్డి ఏ రంగులో ఉంటుంది? ఆకుపచ్చ K-je b--e--e ----a- --le--. K--- b--- j- t----- Z------ K-j- b-j- j- t-a-a- Z-l-n-. --------------------------- Koje boje je trava? Zelene. 0
భూమి ఏ రంగులో ఉంటుంది? గోధుమరంగు K-------e j-----lja--Smeđe. K--- b--- j- z------ S----- K-j- b-j- j- z-m-j-? S-e-e- --------------------------- Koje boje je zemlja? Smeđe. 0
మబ్బు ఏ రంగులో ఉంటుంది? గచ్చకాయ రంగు Ko-e--oj---e ---a-? --ve. K--- b--- j- o----- S---- K-j- b-j- j- o-l-k- S-v-. ------------------------- Koje boje je oblak? Sive. 0
టైర్లు ఏ రంగులో ఉంటాయి? నల్లగా K--e b-j--s--g-----C--e. K--- b--- s- g---- C---- K-j- b-j- s- g-m-? C-n-. ------------------------ Koje boje su gume? Crne. 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -