పదబంధం పుస్తకం

te ఇంటి పరిశుభ్రత   »   ja 掃除

18 [పద్దెనిమిది]

ఇంటి పరిశుభ్రత

ఇంటి పరిశుభ్రత

18 [十八]

18 [Jū hachi]

掃除

[sōji]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
ఈరోజు శనివారము 今日は 土曜日 です 。 今日は 土曜日 です 。 今日は 土曜日 です 。 今日は 土曜日 です 。 今日は 土曜日 です 。 0
k-ō-wa d----i-e-u. kyō wa doyōbidesu. k-ō w- d-y-b-d-s-. ------------------ kyō wa doyōbidesu.
ఈరోజు మా వద్ద సమయం ఉంది 今日は 時間が あります 。 今日は 時間が あります 。 今日は 時間が あります 。 今日は 時間が あります 。 今日は 時間が あります 。 0
ky--w- j-k----a ---mas-. kyō wa jikan ga arimasu. k-ō w- j-k-n g- a-i-a-u- ------------------------ kyō wa jikan ga arimasu.
ఈరోజు మేము అపార్ట్ మెంట్ ని శుభ్రం చేస్తున్నాము 今日は アパートの 掃除を します 。 今日は アパートの 掃除を します 。 今日は アパートの 掃除を します 。 今日は アパートの 掃除を します 。 今日は アパートの 掃除を します 。 0
kyō-w--apā----- s----------a-u. kyō wa apāto no sōji o shimasu. k-ō w- a-ā-o n- s-j- o s-i-a-u- ------------------------------- kyō wa apāto no sōji o shimasu.
నేను స్నానాలగదిని శుభ్రం చేస్తున్నాను 私は 風呂場を 掃除 します 。 私は 風呂場を 掃除 します 。 私は 風呂場を 掃除 します 。 私は 風呂場を 掃除 します 。 私は 風呂場を 掃除 します 。 0
wa-a------ --r---- o s-ji shi-a--. watashi wa furo-ba o sōji shimasu. w-t-s-i w- f-r---a o s-j- s-i-a-u- ---------------------------------- watashi wa furo-ba o sōji shimasu.
మా శ్రీవారు కార్ ని కడుగుతున్నారు 夫は 車を 洗います 。 夫は 車を 洗います 。 夫は 車を 洗います 。 夫は 車を 洗います 。 夫は 車を 洗います 。 0
o-to wa-k---ma-o araim---. otto wa kuruma o araimasu. o-t- w- k-r-m- o a-a-m-s-. -------------------------- otto wa kuruma o araimasu.
పిల్లలు సైకిళ్ళని శుభ్రపరుస్తున్నారు 子供達は 自転車を きれいに します 。 子供達は 自転車を きれいに します 。 子供達は 自転車を きれいに します 。 子供達は 自転車を きれいに します 。 子供達は 自転車を きれいに します 。 0
kodom--ac---w- -iten--a-o--ir-- ---s-i-asu. kodomodachi wa jitensha o kirei ni shimasu. k-d-m-d-c-i w- j-t-n-h- o k-r-i n- s-i-a-u- ------------------------------------------- kodomodachi wa jitensha o kirei ni shimasu.
బామ్మ / నాయనమ్మ / అమ్మమ్మ పూలమొక్కలకి నీళ్ళు పెడుతోంది おばあちゃんは 花に 水を やります 。 おばあちゃんは 花に 水を やります 。 おばあちゃんは 花に 水を やります 。 おばあちゃんは 花に 水を やります 。 おばあちゃんは 花に 水を やります 。 0
o--āc--- w--ha---ni----u o y--i-asu. o bāchan wa hana ni mizu o yarimasu. o b-c-a- w- h-n- n- m-z- o y-r-m-s-. ------------------------------------ o bāchan wa hana ni mizu o yarimasu.
పిల్లలు, పిల్లల గదిని శుభ్రం చేస్తున్నారు 子供達は 子供部屋を 片付けます 。 子供達は 子供部屋を 片付けます 。 子供達は 子供部屋を 片付けます 。 子供達は 子供部屋を 片付けます 。 子供達は 子供部屋を 片付けます 。 0
k--om-dac-i w- kod--obey----k---dz--e--s-. kodomodachi wa kodomobeya o katadzukemasu. k-d-m-d-c-i w- k-d-m-b-y- o k-t-d-u-e-a-u- ------------------------------------------ kodomodachi wa kodomobeya o katadzukemasu.
నా భర్త ఆయన డెస్క్ ని శుభ్రపరుచుకుంటున్నారు 夫は 自分の 机を 片付けます 。 夫は 自分の 机を 片付けます 。 夫は 自分の 机を 片付けます 。 夫は 自分の 机を 片付けます 。 夫は 自分の 机を 片付けます 。 0
otto-wa--ibu--no-tsuku- ---a-adzuke----. otto wa jibun no tsukue o katadzukemasu. o-t- w- j-b-n n- t-u-u- o k-t-d-u-e-a-u- ---------------------------------------- otto wa jibun no tsukue o katadzukemasu.
నేను వాషింగ్ మెషీన్ లో ఉతికే బట్టలను వేస్తున్నాను 私は 洗濯物を 洗濯機に 入れます 。 私は 洗濯物を 洗濯機に 入れます 。 私は 洗濯物を 洗濯機に 入れます 。 私は 洗濯物を 洗濯機に 入れます 。 私は 洗濯物を 洗濯機に 入れます 。 0
wata-h- ---s-n-a-u-ut-- - ----ak---n--ir-ma-u. watashi wa sentakubutsu o sentakki ni iremasu. w-t-s-i w- s-n-a-u-u-s- o s-n-a-k- n- i-e-a-u- ---------------------------------------------- watashi wa sentakubutsu o sentakki ni iremasu.
నేను ఉతికిన బట్టలను ఆరవేస్తున్నాను 私は 洗濯物を 干します 。 私は 洗濯物を 干します 。 私は 洗濯物を 干します 。 私は 洗濯物を 干します 。 私は 洗濯物を 干します 。 0
w-ta-hi--a s-n-ak-bu-su o--o-h-ma-u. watashi wa sentakubutsu o hoshimasu. w-t-s-i w- s-n-a-u-u-s- o h-s-i-a-u- ------------------------------------ watashi wa sentakubutsu o hoshimasu.
నేను బట్టలను ఇస్త్రీ చేస్తున్నాను 私は 洗濯物に アイロンを かけます 。 私は 洗濯物に アイロンを かけます 。 私は 洗濯物に アイロンを かけます 。 私は 洗濯物に アイロンを かけます 。 私は 洗濯物に アイロンを かけます 。 0
wa-ash- wa --nt-k-b--su-ni --r---- -akem--u. watashi wa sentakubutsu ni airon o kakemasu. w-t-s-i w- s-n-a-u-u-s- n- a-r-n o k-k-m-s-. -------------------------------------------- watashi wa sentakubutsu ni airon o kakemasu.
కిటికీలు మురికిగా ఉన్నాయి 窓が 汚れて います 。 窓が 汚れて います 。 窓が 汚れて います 。 窓が 汚れて います 。 窓が 汚れて います 。 0
mado----y-g----- i-a--. mado ga yogorete imasu. m-d- g- y-g-r-t- i-a-u- ----------------------- mado ga yogorete imasu.
నేల మురికిగా ఉంది 床が 汚れて います 。 床が 汚れて います 。 床が 汚れて います 。 床が 汚れて います 。 床が 汚れて います 。 0
yu-- g----g--e----m-s-. yuka ga yogorete imasu. y-k- g- y-g-r-t- i-a-u- ----------------------- yuka ga yogorete imasu.
గిన్నెలు మురికిగా ఉన్నాయి 食器が 汚れて います 。 食器が 汚れて います 。 食器が 汚れて います 。 食器が 汚れて います 。 食器が 汚れて います 。 0
s--kki -a-y--o-et----a-u. shokki ga yogorete imasu. s-o-k- g- y-g-r-t- i-a-u- ------------------------- shokki ga yogorete imasu.
కిటికీలను ఎవరు శుభ్రం చేస్తారు? だれが 窓掃除を します か ? だれが 窓掃除を します か ? だれが 窓掃除を します か ? だれが 窓掃除を します か ? だれが 窓掃除を します か ? 0
d-re -a-m-----ō-----s-i-a-u-ka? dare ga mado sōji o shimasu ka? d-r- g- m-d- s-j- o s-i-a-u k-? ------------------------------- dare ga mado sōji o shimasu ka?
వ్యాక్యూమ్ ఎవరు చేస్తారు? だれが 掃除機を かけます か ? だれが 掃除機を かけます か ? だれが 掃除機を かけます か ? だれが 掃除機を かけます か ? だれが 掃除機を かけます か ? 0
dare g-----iki-o--ak--asu---? dare ga zōjiki o kakemasu ka? d-r- g- z-j-k- o k-k-m-s- k-? ----------------------------- dare ga zōjiki o kakemasu ka?
గిన్నెలు ఎవరు కడుగుతారు? だれが 食器を 洗います か ? だれが 食器を 洗います か ? だれが 食器を 洗います か ? だれが 食器を 洗います か ? だれが 食器を 洗います か ? 0
d-re-ga-sh---i-o---ai--s---a? dare ga shokki o araimasu ka? d-r- g- s-o-k- o a-a-m-s- k-? ----------------------------- dare ga shokki o araimasu ka?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -