పదబంధం పుస్తకం

te ప్రశ్నలు అడగటం 1   »   ja 質問する 1

62 [అరవై రెండు]

ప్రశ్నలు అడగటం 1

ప్రశ్నలు అడగటం 1

62 [六十二]

62 [Rokujūni]

質問する 1

[shitsumon suru 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేర్చుకోవడం 学ぶ 学ぶ 0
ma---umanabu
విధ్యార్థులు ఎక్కువగా నేర్చుకుంటారా? 生徒は よく 勉強 します か ? 生徒は よく 勉強 します か ? 0
se--- w- y--- b----- s------ k-?seito wa yoku benkyō shimasu ka?
లేదు, వాళ్ళు కొద్దిగానే నేర్చుకుంటారు いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 いいえ 、 あまり 勉強 しません 。 0
Īe- a---- b----- s-------.Īe, amari benkyō shimasen.
   
అడగటం 質問 質問 0
sh------nshitsumon
మీరు తరచూ మీ అధ్యాపకుడిని / అధ్యాపకురాలిని ప్రశ్నలు అడగుతుంటారా? 先生に よく 質問 します か ? 先生に よく 質問 します か ? 0
se---- n- y--- s-------- s------ k-?sensei ni yoku shitsumon shimasu ka?
లేదు, తరచు నేను ఆయన్ని ప్రశ్నలు అడగను いいえ 、 あまり しません 。 いいえ 、 あまり しません 。 0
Īe- a---- s-------.Īe, amari shimasen.
   
సమాధానం ఇవ్వడం 答え 答え 0
ko--ekotae
దయచేసి సమాధానం ఇవ్వండి 答えなさい 。 答えなさい 。 0
ko--- n----.kotae nasai.
నేను సమాధానం ఇస్తాను 答えます 。 答えます 。 0
ko-------.kotaemasu.
   
పని చేయడం 働く 働く 0
ha-----uhataraku
ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారా? 彼は 今 仕事中 です か ? 彼は 今 仕事中 です か ? 0
ka-- w- i-- s-------------- k-?kare wa ima shigoto-chūdesu ka?
అవును ఆయన ఇప్పుడు పని చేస్తున్నారు ええ 、 ちょうど 働いて います 。 ええ 、 ちょうど 働いて います 。 0
e e- c---- h-------- i----.e e, chōdo hataraite imasu.
   
రావడం 来る 来る 0
ku-ukuru
మీరు వస్తున్నారా? あなたたちは 来ます か ? あなたたちは 来ます か ? 0
an--------- w- k----- k-?anata-tachi wa kimasu ka?
అవును మేము తొందర్లోనే వస్తున్నాము ええ 、 すぐ 行きます 。 ええ 、 すぐ 行きます 。 0
e e- s--- i------.e e, sugu ikimasu.
   
ఉండటం 住む 住む 0
su-usumu
మీరు బర్లీన్ లో ఉంటారా? ベルリンに お住まい です か ? ベルリンに お住まい です か ? 0
be----- n- o s-------- k-?berurin ni o sumaidesu ka?
అవును, నేను బర్లీన్ లో ఉంటాను ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 ええ 、 ベルリンに 住んで います 。 0
e e- B------ n- s---- i----.e e, Berurin ni sunde imasu.