పదబంధం పుస్తకం

te నిరాకరణ 1   »   hu Tagadás 1

64 [అరవై నాలుగు]

నిరాకరణ 1

నిరాకరణ 1

64 [hatvannégy]

Tagadás 1

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హంగేరియన్ ప్లే చేయండి మరింత
నాకు ఆ పదం అర్థంకావడం లేదు Ne- é---- a s---. Nem értem a szót. 0
నాకు ఆ వాక్యం అర్థంకావడం లేదు Ne- é---- a m-------. Nem értem a mondatot. 0
నాకు దాని అర్థం అర్థంకావడం లేదు Ne- é---- a j---------. Nem értem a jelentését. 0
   
అధ్యాపకుడు a t---r a tanár 0
అధ్యాపకుడు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Me----- ö- a t-----? Megérti ön a tanárt? 0
అవును, నాకు ఆయన చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Ig--- j-- m------- ő-. Igen, jól megértem őt. 0
   
అధ్యాపకురాలు a t-----ő a tanárnő 0
అధ్యాపకురాలు చెప్పినది అర్థం అవుతోందా? Me----- ö- a t-------? Megérti ön a tanárnőt? 0
అవును, నాకు ఆవిడ చెప్పినది అర్థం అవుతోంది Ig--- j-- m------- ő-. Igen, jól megértem őt. 0
   
మనుషులు az e-----k az emberek 0
మీకు మనుషులు అర్థం అవుతారా? Me----- ö- a- e--------? Megérti ön az embereket? 0
లేదు, నాకు వాళ్ళు అంతగా అర్థం కారు Ne-- n-- é---- m-- ő--- o---- j--. Nem, nem értem meg őket olyan jól. 0
   
స్నేహితురాలు a b-----ő a barátnő 0
మీకు స్నేహితురాలు ఉన్నదా? Va- b--------? Van barátnője? 0
అవును, నాకు ఒక స్నేహితురాలు ఉన్నది Ig--- v-- e-- b-------. Igen, van egy barátnőm. 0
   
కూతురు a l---- (v--------) a lánya (valakinek) 0
మీకు కూతురు ఉన్నదా? Va- ö---- l----? Van önnek lánya? 0
లేదు, నాకు కూతురు లేదు Ne-- n---- n----. Nem, nekem nincs. 0