పదబంధం పుస్తకం

సంబధబోధక సర్వనామములు 1   »   ‫שייכות 1‬

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

‫66 [שישים ושש]‬

66 [shishim w\'shesh]

+

‫שייכות 1‬

[shayakhut 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హీబ్రూ ప్లే చేయండి మరింత
నేను-నాది-నా ‫א-- – ש--‬ ‫אני – שלי‬ 0
an- – s---i ani – sheli
+
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు ‫א-- ל- מ--- / ת א- ה---- ש--.‬ ‫אני לא מוצא / ת את המפתח שלי.‬ 0
an- l- m----/m----- e- h-------- s----. ani lo motse/motset et hamafteax sheli.
+
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు ‫א-- ל- מ--- / ת א- כ---- ה----- ש--.‬ ‫אני לא מוצא / ת את כרטיס הנסיעה שלי.‬ 0
an- l- m----/m----- e- k----- h-------- s----. ani lo motse/motset et kartis hanesi'ah sheli.
+
     
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫א- / ה – ש--‬ ‫את / ה – שלך‬ 0
th/t – s------/s-----h th/t – shelkha/shelakh
+
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? ‫מ--- א- ה---- ש--?‬ ‫מצאת את המפתח שלך?‬ 0
ma------/m------ e- h-------- s------/s------? matsa'ta/matsa't et hamafteax shelkha/shelakh?
+
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? ‫מ--- א- כ---- ה----- ש--?‬ ‫מצאת את כרטיס הנסיעה שלך?‬ 0
ma------/m------ e- k----- h-------- s------/s------? matsa'ta/matsa't et kartis hanesi'ah shelkha/shelakh?
+
     
అతను-అతనిది ‫ה-- – ש--‬ ‫הוא – שלו‬ 0
hu – s---o hu – shelo
+
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ‫א- / ה י--- / ת א--- ה---- ש--?‬ ‫את / ה יודע / ת איפה המפתח שלו?‬ 0
at--/a- y-----/y------ e---- h-------- s----? atah/at yode'a/yode'at eyfoh hamafteax shelo?
+
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? ‫א- / ה י--- / ת א--- כ---- ה----- ש--?‬ ‫את / ה יודע / ת איפה כרטיס הנסיעה שלו?‬ 0
at--/a- y-----/y------ e---- k----- h-------- s----? atah/at yode'a/yode'at eyfoh kartis hanesi'ah shelo?
+
     
ఆమె-ఆమెది ‫ה-- – ש--‬ ‫היא – שלה‬ 0
hi – s----h hi – shelah
+
ఆమె డబ్బు పోయింది ‫ה--- ש-- א--.‬ ‫הכסף שלה אבד.‬ 0
ha----- s----- a---. hakesef shelah avad.
+
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది ‫ו----- ה----- ש-- א-- ג- כ-.‬ ‫וכרטיס האשראי שלה אבד גם כן.‬ 0
w'------ h--------- s----- a--- g-- k--. w'kartis ha'ashra'y shelah avad gam ken.
+
     
మనము-మన ‫א---- – ש---‬ ‫אנחנו – שלנו‬ 0
an---- – s-----u anaxnu – shelanu
+
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు ‫ס-- ש--- ח---.‬ ‫סבא שלנו חולה.‬ 0
sa-- s------ x----. saba shelanu xoleh.
+
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది ‫ס--- ש--- ב----.‬ ‫סבתא שלנו בריאה.‬ 0
sa--- s------ b-----. savta shelanu bri'ah.
+
     
నువ్వు మీరు-నీది మీది ‫א-- / ן – ש--- / ן‬ ‫אתם / ן – שלכם / ן‬ 0
at--/a--- – s--------/s-------n atem/aten – shelakhem/shelakhen
+
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? ‫י---- / ו-- א--- א-- ש--- / ן?‬ ‫ילדים / ות, איפה אבא שלכם / ן?‬ 0
ye-----/y------- e---- a-- s--------/s--------? yeladim/yeladot, eyfoh aba shelakhem/shelakhen?
+
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? ‫י---- / ו-- א--- א-- ש--- / ן?‬ ‫ילדים / ות, איפה אמא שלכם / ן?‬ 0
ye-----/y------- e---- i-- s--------/s--------? yeladim/yeladot, eyfoh ima shelakhem/shelakhen?
+