పదబంధం పుస్తకం

te సంబధబోధక సర్వనామములు 1   »   ja 所有代名詞 1

66 [అరవై ఆరు]

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

సంబధబోధక సర్వనామములు 1

66 [六十六]

66 [Rokujūroku]

所有代名詞 1

[shoyū daimeishi 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను-నాది-నా 私―私の 私―私の 0
w------ ― w------ n- wa----- ― w------ no watashi ― watashi no w-t-s-i ― w-t-s-i n- --------―-----------
నాకు నా తాళాలు కనబడుటలేదు 私の 鍵が 見つかり ません 。 私の 鍵が 見つかり ません 。 0
w------ n- k--- g- m-------------. wa----- n- k--- g- m-------------. watashi no kagi ga mitsukarimasen. w-t-s-i n- k-g- g- m-t-u-a-i-a-e-. ---------------------------------.
నాకు నా టికెట్ కనబడుటలేదు 私の 乗車券が 見つかり ません 。 私の 乗車券が 見つかり ません 。 0
w------ n- j-----k-- g- m-------------. wa----- n- j-------- g- m-------------. watashi no jōsha-ken ga mitsukarimasen. w-t-s-i n- j-s-a-k-n g- m-t-u-a-i-a-e-. --------------------------------------.
నువ్వు మీరు-నీది మీది あなた―あなたの あなた―あなたの 0
a---- ― a---- n- an--- ― a---- no anata ― anata no a-a-a ― a-a-a n- ------―---------
మీ తాళాలు మీకు కనబడ్డాయా? あなたの 鍵は 見つかり ました か ? あなたの 鍵は 見つかり ました か ? 0
a---- n- k--- w- m--------------- k-? an--- n- k--- w- m--------------- k-? anata no kagi wa mitsukarimashita ka? a-a-a n- k-g- w- m-t-u-a-i-a-h-t- k-? ------------------------------------?
మీ టికెట్ మీకు కనబడిందా? あなたの 乗車券は 見つかり ました か ? あなたの 乗車券は 見つかり ました か ? 0
a---- n- j-----k-- w- m--------------- k-? an--- n- j-------- w- m--------------- k-? anata no jōsha-ken wa mitsukarimashita ka? a-a-a n- j-s-a-k-n w- m-t-u-a-i-a-h-t- k-? -----------------------------------------?
అతను-అతనిది 彼―彼の 彼―彼の 0
k--- ― k--- n- ka-- ― k--- no kare ― kare no k-r- ― k-r- n- -----―--------
అతని తాళం ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 彼の 鍵が どこだか 知って います か ? 彼の 鍵が どこだか 知って います か ? 0
k--- n- k--- g- d----- k- s----- i---- k-? ka-- n- k--- g- d----- k- s----- i---- k-? kare no kagi ga dokoda ka shitte imasu ka? k-r- n- k-g- g- d-k-d- k- s-i-t- i-a-u k-? -----------------------------------------?
అతని టికెట్ ఎక్కడ ఉందో మీకు తెలుసా? 彼の 乗車券が どこだか 知って います か ? 彼の 乗車券が どこだか 知って います か ? 0
k--- n- j-----k-- g- d----- k- s----- i---- k-? ka-- n- j-------- g- d----- k- s----- i---- k-? kare no jōsha-ken ga dokoda ka shitte imasu ka? k-r- n- j-s-a-k-n g- d-k-d- k- s-i-t- i-a-u k-? ----------------------------------------------?
ఆమె-ఆమెది 彼女―彼女の 彼女―彼女の 0
k----- ― k----- n- ka---- ― k----- no kanojo ― kanojo no k-n-j- ― k-n-j- n- -------―----------
ఆమె డబ్బు పోయింది 彼女の お金が なくなって しまい ました 。 彼女の お金が なくなって しまい ました 。 0
k----- n- o---- g- n-------- s------------. ka---- n- o---- g- n-------- s------------. kanojo no okane ga nakunatte shimaimashita. k-n-j- n- o-a-e g- n-k-n-t-e s-i-a-m-s-i-a. ------------------------------------------.
మరియు ఆమె క్రెడిట్ కార్డ్ కూడా పోయింది 彼女の クレジットカードも なくなり ました 。 彼女の クレジットカードも なくなり ました 。 0
k----- n- k------------ m- n--------------. ka---- n- k------------ m- n--------------. kanojo no kurejittokādo mo nakunarimashita. k-n-j- n- k-r-j-t-o-ā-o m- n-k-n-r-m-s-i-a. ------------------------------------------.
మనము-మన 私達ー私達の 私達ー私達の 0
w----------- ̄ w----------- n- wa---------- ̄ w----------- no watashitachi ̄ watashitachi no w-t-s-i-a-h- ̄ w-t-s-i-a-h- n- -------------̄----------------
మన తాతగారికి ఒంట్లో బాలేదు 私達の 祖父は 病気 です 。 私達の 祖父は 病気 です 。 0
w----------- n- s--- w- b--------. wa---------- n- s--- w- b--------. watashitachi no sofu wa byōkidesu. w-t-s-i-a-h- n- s-f- w- b-ō-i-e-u. ---------------------------------.
మన బామ్మ / నాయనామ్మ / అమ్మమ్మ కులాసాగా ఉంది 私達の 祖母は 健康です 。 私達の 祖母は 健康です 。 0
w----------- n- s--- w- k--------. wa---------- n- s--- w- k--------. watashitachi no sobo wa kenkōdesu. w-t-s-i-a-h- n- s-b- w- k-n-ō-e-u. ---------------------------------.
నువ్వు మీరు-నీది మీది あなた達―あなた達の あなた達―あなた達の 0
a-----t---- ― a--------- n- an--------- ― a--------- no anata-tachi ― anatatachi no a-a-a-t-c-i ― a-a-a-a-h- n- ------------―--------------
పిల్లలూ, మీ నాన్నగారు ఎక్కడ ఉన్నారు? 子供たち 、 あなた達の お父さんは どこ ? 子供たち 、 あなた達の お父さんは どこ ? 0
k------t----, a--------- n- o----- w- d---? ko----------- a--------- n- o----- w- d---? kodomo-tachi, anatatachi no otōsan wa doko? k-d-m--t-c-i, a-a-a-a-h- n- o-ō-a- w- d-k-? ------------,-----------------------------?
పిల్లలూ, మీ అమ్మ ఎక్కడ ఉంది? 子供たち 、 あなた達の お母さんは どこ ? 子供たち 、 あなた達の お母さんは どこ ? 0
k------t----, a--------- n- o----- w- d---? ko----------- a--------- n- o----- w- d---? kodomo-tachi, anatatachi no okāsan wa doko? k-d-m--t-c-i, a-a-a-a-h- n- o-ā-a- w- d-k-? ------------,-----------------------------?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -