పదబంధం పుస్తకం

te పెద్దది-చిన్నది   »   ja 小さい―大きい

68 [అరవై ఎనిమిది]

పెద్దది-చిన్నది

పెద్దది-చిన్నది

68 [六十八]

68 [Rokujūhachi]

小さい―大きい

[chīsai ― ōkī]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
పెద్దది మరియు చిన్నది 大と 小 大と 小 0
ō t- koō to ko
ఏనుగు పెద్దగా ఉంటుంది 象は 大きい 。 象は 大きい 。 0
zō w- ō--.zō wa ōkī.
ఎలుక చిన్నదిగా ఉంటుంది ねずみは 小さい 。 ねずみは 小さい 。 0
ne---- w- c-----.nezumi wa chīsai.
   
చీకటి-వెలుగు 明るいと暗い 明るいと暗い 0
ak------ k---iakaruito kurai
రాత్రి చీకటిగా ఉంటుంది 夜は 暗い 。 夜は 暗い 。 0
yo-- w- k----.yoru wa kurai.
పగలు వెలుతురు వెదజిమ్ముతుంటుంది 昼は 明るい 。 昼は 明るい 。 0
hi-- w- a-----.hiru wa akarui.
   
ముసలి-పడుచు 年を取ったと若い 年を取ったと若い 0
to--- o t---- t- w---itoshi o totta to wakai
మా తాతగారు చాలా ముసలి వారు 私達の 祖父は とても 高齢 です 。 私達の 祖父は とても 高齢 です 。 0
wa---------- n- s--- w- t----- k--------.watashitachi no sofu wa totemo kōreidesu.
70 ఏళ్ళ క్రితం ఆయన ఇంకా పడుచుగానే ఉన్నారు 70年前は 彼は まだ 若かった です 。 70年前は 彼は まだ 若かった です 。 0
70---- m-- w- k--- w- m--- w------------.70-Nen mae wa kare wa mada wakakattadesu.
   
అందం-కురూపి 美しいと醜い 美しいと醜い 0
ut------- t- m-----iutsukushī to minikui
సీతాకోకచిలుక అందంగా ఉంది 蝶は 美しい 。 蝶は 美しい 。 0
ch- w- u--------.chō wa utsukushī.
సాలీడు కురూపిగా ఉంది 蜘蛛は 醜い 。 蜘蛛は 醜い 。 0
ku-- w- m------.kumo wa minikui.
   
లావు-సన్నం 肥満と細身 肥満と細身 0
hi--- t- h----ihiman to hosomi
వంద కిలోలు తూగే ఆడది లావుగా ఉన్నట్లు లెక్క 女性で 100キロは 肥満 です 。 女性で 100キロは 肥満 です 。 0
jo--- d- 100----- w- h--------.josei de 100-kiro wa himandesu.
యాభై కిలోలు తూగే మొగవాడు సన్నగా ఉన్నట్లు లెక్క 男性で 50キロは 細身 です 。 男性で 50キロは 細身 です 。 0
da---- d- 50----- w- h---------.dansei de 50-kiro wa hosomidesu.
   
ఖరీదు-చవక 高いと安い 高いと安い 0
ta--- t- y---itakai to yasui
కారు ఖరీదైనది 自動車は 高い 。 自動車は 高い 。 0
ji----- w- t----.jidōsha wa takai.
సమాచారపత్రం చవకైనది 新聞は 安い 。 新聞は 安い 。 0
sh----- w- y----.shinbun wa yasui.