పదబంధం పుస్తకం

ఏదో కావాలని అనుకోవడం   »   valamit akarni

71 [డెబ్బై ఒకటి]

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

ఏదో కావాలని అనుకోవడం

71 [hetvenegy]

+

valamit akarni

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హంగేరియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఏమి చేయాలని అనుకుంటున్నారు? Mi- a------? Mit akartok? 0 +
మీరు ఫుట్ బాల్ / సాకర్ ఆడాలని అనుకుంటున్నారా? Ak----- f----------? Akartok futballozni? 0 +
మీరు తమ స్నేహితులని కలవాలని అనుకుంటున్నారా? Ak----- b-------- l--------? Akartok barátokat látogatni? 0 +
     
కావాలి ak---i akarni 0 +
నేను ఆలస్యంగా రాను Ne- a----- k---- j----. Nem akarok későn jönni. 0 +
నేను అక్కడికి వెళ్ళను Ne- a----- o-------. Nem akarok odamenni. 0 +
     
నేను ఇంటికి వెళ్ళాలి Ha-- a----- m----. Haza akarok menni. 0 +
నేను ఇంట్లో ఉండాలి Ot---- a----- m------. Otthon akarok maradni. 0 +
నేను ఒక్కడినే / ఒక్కతినే ఉండాలి Eg----- a----- l----. Egyedül akarok lenni. 0 +
     
మీరు ఇక్కడ ఉండాలని ఉందా? It- a----- m------? Itt akarsz maradni? 0 +
మీకు ఇక్కడ తినాలని ఉందా? It- a----- e---? Itt akarsz enni? 0 +
మీకు ఇక్కడ నిద్రపోవాలని ఉందా? It- a----- a-----? Itt akarsz aludni? 0 +
     
మీకు రేపు వెళ్ళాలని ఉందా? Ho---- e- a--- i------? Holnap el akar indulni? 0 +
మీకు రేపటివరకు ఉండాలని ఉందా? Ak-- h------- m------? Akar holnapig maradni? 0 +
మీకు రేపే బిల్ ని చెల్లించాలని ఉందా? Ho---- a----- a s------ k--------? Holnap akarja a számlát kifizetni? 0 +
     
మీకు డిస్కో కి వెళ్ళాలని ఉందా? Ak----- d------- m----? Akartok diszkóba menni? 0 +
మీకు సినిమా కి వెళ్ళాలని ఉందా? Ak----- m----- m----? Akartok moziba menni? 0 +
మీకు కఫే కి వెళ్ళాలని ఉందా? Ak----- a k-------- m----? Akartok a kávéházba menni? 0 +