పదబంధం పుస్తకం

te అనుమతించుట   »   hi अनुमति होना

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

అనుమతించుట

७३ [तिहत्तर]

73 [tihattar]

अनुमति होना

[anumati hona]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు హిందీ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? क-या--ुम्--ं--भ--स- ग--- चलाने क---नुमत- है? क-य- त-म-ह-- अभ- स- ग-ड़- चल-न- क- अन-मत- ह-? क-य- त-म-ह-ं अ-ी स- ग-ड़- च-ा-े क- अ-ु-त- ह-? -------------------------------------------- क्या तुम्हें अभी से गाड़ी चलाने की अनुमति है? 0
ky--tumh----b-ee--- -aad---c-ala--e--e--a---a-- --i? kya tumhen abhee se gaadee chalaane kee anumati hai? k-a t-m-e- a-h-e s- g-a-e- c-a-a-n- k-e a-u-a-i h-i- ---------------------------------------------------- kya tumhen abhee se gaadee chalaane kee anumati hai?
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? क-य- -ुम्ह---अभ--स- म-्य----कर-े की अन-मति ह-? क-य- त-म-ह-- अभ- स- मद-यप-न करन- क- अन-मत- ह-? क-य- त-म-ह-ं अ-ी स- म-्-प-न क-न- क- अ-ु-त- ह-? ---------------------------------------------- क्या तुम्हें अभी से मद्यपान करने की अनुमति है? 0
k-----m--- -b-ee s- m-d---a---kar-n--k---a-uma----a-? kya tumhen abhee se madyapaan karane kee anumati hai? k-a t-m-e- a-h-e s- m-d-a-a-n k-r-n- k-e a-u-a-i h-i- ----------------------------------------------------- kya tumhen abhee se madyapaan karane kee anumati hai?
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? क--ा---म-ह-- --ी-स------े--िदे---ा-- क----ुमति है? क-य- त-म-ह-- अभ- स- अक-ल- व-द-श ज-न- क- अन-मत- ह-? क-य- त-म-ह-ं अ-ी स- अ-े-े व-द-श ज-न- क- अ-ु-त- ह-? -------------------------------------------------- क्या तुम्हें अभी से अकेले विदेश जाने की अनुमति है? 0
k-a t--h---a-h-e s--a---e --d-----aa---k-e--n-mati -ai? kya tumhen abhee se akele videsh jaane kee anumati hai? k-a t-m-e- a-h-e s- a-e-e v-d-s- j-a-e k-e a-u-a-i h-i- ------------------------------------------------------- kya tumhen abhee se akele videsh jaane kee anumati hai?
చేయవచ్చు क--स-ना कर सकन- क- स-न- ------- कर सकना 0
kar-sa-ana kar sakana k-r s-k-n- ---------- kar sakana
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? क्या हम यहा- ध----पान--र -क-- ---? क-य- हम यह-- ध-म-रप-न कर सकत- ह--? क-य- ह- य-ा- ध-म-र-ा- क- स-त- ह-ं- ---------------------------------- क्या हम यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं? 0
kya--am-y--a-- -h-omra---n-k------at--hain? kya ham yahaan dhoomrapaan kar sakate hain? k-a h-m y-h-a- d-o-m-a-a-n k-r s-k-t- h-i-? ------------------------------------------- kya ham yahaan dhoomrapaan kar sakate hain?
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? क-य- य--ँ -ू-्-----कर सकते है-? क-य- यह-- ध-म-रप-न कर सकत- ह--? क-य- य-ा- ध-म-र-ा- क- स-त- ह-ं- ------------------------------- क्या यहाँ धूम्रपान कर सकते हैं? 0
k-a -ah-a--d-oomra-aa--k-r -aka------n? kya yahaan dhoomrapaan kar sakate hain? k-a y-h-a- d-o-m-a-a-n k-r s-k-t- h-i-? --------------------------------------- kya yahaan dhoomrapaan kar sakate hain?
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? क----क्--डि-----्ड -्वार----से ----कते --ं? क-य- क-र-ड-ट क-र-ड द-व-र- प-स- द- सकत- ह--? क-य- क-र-ड-ट क-र-ड द-व-र- प-स- द- स-त- ह-ं- ------------------------------------------- क्या क्रेडिट कार्ड द्वारा पैसे दे सकते हैं? 0
k-- k-e-it ---r---v--r- -aise--e s--ate-h---? kya kredit kaard dvaara paise de sakate hain? k-a k-e-i- k-a-d d-a-r- p-i-e d- s-k-t- h-i-? --------------------------------------------- kya kredit kaard dvaara paise de sakate hain?
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? क्-- धना--श--्वारा प-स- -े --त- -ैं? क-य- धन-द-श द-व-र- प-स- द- सकत- ह--? क-य- ध-ा-े- द-व-र- प-स- द- स-त- ह-ं- ------------------------------------ क्या धनादेश द्वारा पैसे दे सकते हैं? 0
k---d-a-aadesh ---ar- p-is- de-s-k-t--ha--? kya dhanaadesh dvaara paise de sakate hain? k-a d-a-a-d-s- d-a-r- p-i-e d- s-k-t- h-i-? ------------------------------------------- kya dhanaadesh dvaara paise de sakate hain?
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? क----के---न-- -ै-- -े --ते----? क-य- क-वल नकद प-स- द- सकत- ह--? क-य- क-व- न-द प-स- द- स-त- ह-ं- ------------------------------- क्या केवल नकद पैसे दे सकते हैं? 0
k-a -e-al-na-a------e-de sakat--h--n? kya keval nakad paise de sakate hain? k-a k-v-l n-k-d p-i-e d- s-k-t- h-i-? ------------------------------------- kya keval nakad paise de sakate hain?
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? क्य- म-ं-फ-न कर -क-- - सक---ह-ँ? क-य- म-- फ-न कर सकत- / सकत- ह--? क-य- म-ं फ-न क- स-त- / स-त- ह-ँ- -------------------------------- क्या मैं फोन कर सकता / सकती हूँ? 0
kya----n ---n-k---sak--- - -ak-t----oon? kya main phon kar sakata / sakatee hoon? k-a m-i- p-o- k-r s-k-t- / s-k-t-e h-o-? ---------------------------------------- kya main phon kar sakata / sakatee hoon?
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? क्-ा --ं -ुछ --छ---त----स--ी---ँ? क-य- म-- क-छ प-छ सकत- / सकत- ह--? क-य- म-ं क-छ प-छ स-त- / स-त- ह-ँ- --------------------------------- क्या मैं कुछ पूछ सकता / सकती हूँ? 0
k-- ma-n--u-hh----c-h -----a-- s---t-- ho-n? kya main kuchh poochh sakata / sakatee hoon? k-a m-i- k-c-h p-o-h- s-k-t- / s-k-t-e h-o-? -------------------------------------------- kya main kuchh poochh sakata / sakatee hoon?
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? क्-ा-----क-छ--ह --त--/-स-त---ू-? क-य- म-- क-छ कह सकत- / सकत- ह--? क-य- म-ं क-छ क- स-त- / स-त- ह-ँ- -------------------------------- क्या मैं कुछ कह सकता / सकती हूँ? 0
kya-m-in k-chh k----a-ata-/ s-------h-o-? kya main kuchh kah sakata / sakatee hoon? k-a m-i- k-c-h k-h s-k-t- / s-k-t-e h-o-? ----------------------------------------- kya main kuchh kah sakata / sakatee hoon?
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు उ-े-ब--- --ं सो----ी--न---ि--ह----ै उस- ब-ग- म-- स-न- क- अन-मत- नह-- ह- उ-े ब-ग- म-ं स-न- क- अ-ु-त- न-ी- ह- ----------------------------------- उसे बाग़ में सोने की अनुमति नहीं है 0
us-----g --in-so-e ke--a---at- nahi----i use baag mein sone kee anumati nahin hai u-e b-a- m-i- s-n- k-e a-u-a-i n-h-n h-i ---------------------------------------- use baag mein sone kee anumati nahin hai
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు उ-े--ा----ें सोने-की----म-ि-न-ीं -ै उस- ग-ड़- म-- स-न- क- अन-मत- नह-- ह- उ-े ग-ड़- म-ं स-न- क- अ-ु-त- न-ी- ह- ----------------------------------- उसे गाड़ी में सोने की अनुमति नहीं है 0
us- ga---- mein ---e -ee--n-ma-i--a----hai use gaadee mein sone kee anumati nahin hai u-e g-a-e- m-i- s-n- k-e a-u-a-i n-h-n h-i ------------------------------------------ use gaadee mein sone kee anumati nahin hai
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు उ-े -े-व--स्-----पर स-न- क---न-म---न----है उस- र-लव- स-ट-शन पर स-न- क- अन-मत- नह-- ह- उ-े र-ल-े स-ट-श- प- स-न- क- अ-ु-त- न-ी- ह- ------------------------------------------ उसे रेलवे स्टेशन पर सोने की अनुमति नहीं है 0
us- -e-a-e-s------ p-----n- k----nu--ti-n-----h-i use relave steshan par sone kee anumati nahin hai u-e r-l-v- s-e-h-n p-r s-n- k-e a-u-a-i n-h-n h-i ------------------------------------------------- use relave steshan par sone kee anumati nahin hai
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? क्-- ह- ब-- -क---हैं? क-य- हम ब-ठ सकत- ह--? क-य- ह- ब-ठ स-त- ह-ं- --------------------- क्या हम बैठ सकते हैं? 0
k-a-h-m-b---- s-kat- ha--? kya ham baith sakate hain? k-a h-m b-i-h s-k-t- h-i-? -------------------------- kya ham baith sakate hain?
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? क--ा--म-ं--ेनू-कार---म-ल-सकत- ह-? क-य- हम-- म-न--क-र-ड म-ल सकत- ह-? क-य- ह-े- म-न---ा-्- म-ल स-त- ह-? --------------------------------- क्या हमें मेनू-कार्ड मिल सकता है? 0
kya------ me-oo-k-ar---i- saka---hai? kya hamen menoo-kaard mil sakata hai? k-a h-m-n m-n-o-k-a-d m-l s-k-t- h-i- ------------------------------------- kya hamen menoo-kaard mil sakata hai?
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? क्या--म -ल----ग-प-स- दे -क---ह-ं? क-य- हम अलग-अलग प-स- द- सकत- ह--? क-य- ह- अ-ग-अ-ग प-स- द- स-त- ह-ं- --------------------------------- क्या हम अलग-अलग पैसे दे सकते हैं? 0
ky- -a--al-g-a--- pa-----e -ak-t--h-in? kya ham alag-alag paise de sakate hain? k-a h-m a-a---l-g p-i-e d- s-k-t- h-i-? --------------------------------------- kya ham alag-alag paise de sakate hain?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -