పదబంధం పుస్తకం

te అనుమతించుట   »   hr nešto smjeti

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

అనుమతించుట

73 [sedamdeset i tri]

nešto smjeti

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు క్రొయేషియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? S---eš--- v----ozit--aut-? Smiješ li već voziti auto? S-i-e- l- v-ć v-z-t- a-t-? -------------------------- Smiješ li već voziti auto? 0
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? S--j-š--i-v-ć-pit--al-----? Smiješ li već piti alkohol? S-i-e- l- v-ć p-t- a-k-h-l- --------------------------- Smiješ li već piti alkohol? 0
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? S----- -- --ć--am p---vati-- -nozemst--? Smiješ li već sam putovati u inozemstvo? S-i-e- l- v-ć s-m p-t-v-t- u i-o-e-s-v-? ---------------------------------------- Smiješ li već sam putovati u inozemstvo? 0
చేయవచ్చు sm-e-i smjeti s-j-t- ------ smjeti 0
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Sm--e-- -i -v-----u--ti? Smijemo li ovdje pušiti? S-i-e-o l- o-d-e p-š-t-? ------------------------ Smijemo li ovdje pušiti? 0
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Smi---l- -e-----e ---i--? Smije li se ovdje pušiti? S-i-e l- s- o-d-e p-š-t-? ------------------------- Smije li se ovdje pušiti? 0
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Smij- l- s- p--t--i--re----om-k-----o-? Smije li se platiti kreditnom karticom? S-i-e l- s- p-a-i-i k-e-i-n-m k-r-i-o-? --------------------------------------- Smije li se platiti kreditnom karticom? 0
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? S--j--li s- pla--t--čeko-? Smije li se platiti čekom? S-i-e l- s- p-a-i-i č-k-m- -------------------------- Smije li se platiti čekom? 0
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Sm----l--s--p---it- -a-- --t-vi--m? Smije li se platiti samo gotovinom? S-i-e l- s- p-a-i-i s-m- g-t-v-n-m- ----------------------------------- Smije li se platiti samo gotovinom? 0
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? S-ij-m l----l--o--ra-i? Smijem li telefonirati? S-i-e- l- t-l-f-n-r-t-? ----------------------- Smijem li telefonirati? 0
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Sm---- l---ešt- -i---i? Smijem li nešto pitati? S-i-e- l- n-š-o p-t-t-? ----------------------- Smijem li nešto pitati? 0
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? S-i-e---i----to-re--? Smijem li nešto reći? S-i-e- l- n-š-o r-ć-? --------------------- Smijem li nešto reći? 0
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు On -- s--j- sp--a-- --p----. On ne smije spavati u parku. O- n- s-i-e s-a-a-i u p-r-u- ---------------------------- On ne smije spavati u parku. 0
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు O--n- sm--e s-av--- u--u--. On ne smije spavati u autu. O- n- s-i-e s-a-a-i u a-t-. --------------------------- On ne smije spavati u autu. 0
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు On--e-----e sp---t--na ---je--i---m k-lod-o--. On ne smije spavati na željezničkom kolodvoru. O- n- s-i-e s-a-a-i n- ž-l-e-n-č-o- k-l-d-o-u- ---------------------------------------------- On ne smije spavati na željezničkom kolodvoru. 0
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Smi---o-li------i? Smijemo li sjesti? S-i-e-o l- s-e-t-? ------------------ Smijemo li sjesti? 0
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? S-i-e---li dobi-i-je--v-i-? Smijemo li dobiti jelovnik? S-i-e-o l- d-b-t- j-l-v-i-? --------------------------- Smijemo li dobiti jelovnik? 0
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Mo-e-- li------t--od---eno? Možemo li platiti odvojeno? M-ž-m- l- p-a-i-i o-v-j-n-? --------------------------- Možemo li platiti odvojeno? 0

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -