పదబంధం పుస్తకం

అనుమతించుట   »   niečo smieť / môcť

73 [డెబ్బై మూడు]

అనుమతించుట

అనుమతించుట

73 [sedemdesiattri]

+

niečo smieť / môcť

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు స్లోవాక్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు బండీ నడపడానికి అనుమతించబడిందా? Sm--- u- š-------- a---? Smieš už šoférovať auto? 0 +
మీరు మధ్యం సేవించడానికి అనుమతించబడిందా? Sm--- u- p-- a------? Smieš už piť alkohol? 0 +
మీరు ఒంటరిగా విదేశాలకు వెళ్ళడం అనుమతించబడిందా? Sm--- u- í-- s-- d- z---------? Smieš už ísť sám do zahraničia? 0 +
     
చేయవచ్చు sm---- m--ť smieť, môcť 0 +
మేము ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Mô---- t- f-----? Môžeme tu fajčiť? 0 +
ఇక్కడ పొగ త్రాగవచ్చా? Mô-- s- t- f-----? Môže sa tu fajčiť? 0 +
     
క్రెడిట్ కార్డ్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Mô-- s- t- p----- k-------- k-----? Môže sa tu platiť kreditnou kartou? 0 +
చెక్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Mô-- s- t- p----- š----? Môže sa tu platiť šekom? 0 +
క్యాష్ ద్వారా చెల్లించావచ్చా? Mô-- s- z------- l-- v h--------? Môže sa zaplatiť len v hotovosti? 0 +
     
నేను ఒక కాల్ చేసుకోవచ్చా? Mô--- s- l-- z------------? Môžem si len zatelefonovať? 0 +
నేను ఒకటి అడగవచ్చా? Mô--- s- l-- n---- s-----? Môžem sa len niečo spýtať? 0 +
నేను ఒకటి చెప్పవచ్చా? Mô--- l-- n---- p------? Môžem len niečo povedať? 0 +
     
అతనికి పార్క్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ne---- s--- v p----. Nesmie spať v parku. 0 +
అతనికి కార్ లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ne---- s--- v a---. Nesmie spať v aute. 0 +
అతనికి ట్రేన్ స్టేషన్లో పడుకోవడానికి అనుమతి లేదు Ne---- s--- n- s------. Nesmie spať na stanici. 0 +
     
మేము ఇక్కడ కూర్చోవచ్చా? Sm---- s- s-----? Smieme si sadnúť? 0 +
మాకు మెనూ కార్డ్ ఇస్తారా? Mô---- n-- p------- j------ l-----? Môžete nám priniesť jedálny lístok? 0 +
మేము విడివిడిగా చెల్లించవచ్చా? Mô---- p----- z-----? Môžeme platiť zvlášť? 0 +