పదబంధం పుస్తకం

కారణాలు చెప్పడం 2   »   valamit megmagyarázni 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

కారణాలు చెప్పడం 2

76 [hetvenhat]

+

valamit megmagyarázni 2

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు హంగేరియన్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Mi--- n-- j-----? Miért nem jöttél? 0 +
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు Be--- v-----. Beteg voltam. 0 +
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు Ne- j------ m--- b---- v-----. Nem jöttem, mert beteg voltam. 0 +
     
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? Ő m---- n-- j---? Ő miért nem jött? 0 +
ఆమె అలిసిపోయింది Fá---- v---. Fáradt volt. 0 +
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు Ne- j---- m--- f----- v---. Nem jött, mert fáradt volt. 0 +
     
అతను ఎందుకు రాలేదు? Ő m---- n-- j---? Ő miért nem jött? 0 +
అతనికి ఆసక్తి లేదు Ne- v--- k----. Nem volt kedve. 0 +
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు Ne- j---- m--- n-- v--- k----. Nem jött, mert nem volt kedve. 0 +
     
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Mi--- n-- j-------? Miért nem jöttetek? 0 +
మా కార్ చెడిపోయింది Az a----- t---------. Az autónk tönkrement. 0 +
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు Ne- j------ e-- m--- a- a----- t---------. Nem jöttünk el, mert az autónk tönkrement. 0 +
     
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? Mi--- n-- j----- e- a- e------? Miért nem jöttek el az emberek? 0 +
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు Le------ a v------. Lekésték a vonatot. 0 +
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు Ne- j----- e-- m--- l------- a v------. Nem jöttek el, mert lekésték a vonatot. 0 +
     
మీరు ఎందుకు రాలేదు? Mi--- n-- j----- e-? Miért nem jöttél el? 0 +
నన్ను రానీయలేదు Ne- v--- s-----. Nem volt szabad. 0 +
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు Ne- j----- e-- m--- n-- v--- s-----. Nem jöttem el, mert nem volt szabad. 0 +