పదబంధం పుస్తకం

కారణాలు చెప్పడం 2   »   เหตุผลบางประการ 2

76 [డెబ్బై ఆరు]

కారణాలు చెప్పడం 2

కారణాలు చెప్పడం 2

76 [เจ็ดสิบหก]

jèt-sìp-hòk

+

เหตุผลบางประการ 2

[hǎy-dhòo-pǒn-bang-bhrà-gan]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు థాయ్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ทำ-------------------- / ค- ? ทำไมคุณไม่ได้มาล่ะครับ / คะ ? 0
ta------------------------------------́ tam-mai-koon-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
+
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు ผม / ด---- ไ------ ค--- / คะ ผม / ดิฉัน ไม่สบาย ครับ / คะ 0
po----------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-mâi-sà-bai-kráp-ká
+
నాకు ఒంట్లో బాగాలేదు అందుకే నేను రాలేదు ผม / ด------------ เ----------- ค--- / คะ ผม / ดิฉันไม่ได้มา เพราะไม่สบาย ครับ / คะ 0
po-----------------------------------------------------́ pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ma-práw-mâi-sà-bai-kráp-ká
+
     
ఆమె ఎందుకు రాలేదు? ทำ------------------- ค--- / ค-? ทำไมเธอถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
ta-------------------------------------------́ tam-mai-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
+
ఆమె అలిసిపోయింది เธ----- ค--- / ค-ะ เธอง่วง ครับ / ค่ะ 0
tu-------------------̂ tur̶-ngûang-kráp-kâ
+
ఆమె అలిసిపోయింది అందుకే ఆమె రాలేదు เธ--------------------- ค--- / คะ เธอไม่ได้มาเพราะเธอง่วง ครับ / คะ 0
tu-------------------------------------------́ tur̶-mâi-dâi-ma-práw-tur̶-ngûang-kráp-ká
+
     
అతను ఎందుకు రాలేదు? ทำ------------------- ค--- / ค-? ทำไมเขาถึงไม่ได้มาล่ะ ครับ / คะ? 0
ta-------------------------------------------́ tam-mai-kǎo-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
+
అతనికి ఆసక్తి లేదు เข------------ ค--- / คะ เขาไม่มีอารมณ์ ครับ / คะ 0
ka--------------------------́ kǎo-mâi-mee-a-rom-kráp-ká
+
అతనికి ఆసక్తి లేనందు వలన అతను రాలేదు เข--------- เ-------------------------- / คะ เขาไม่ได้มา เพราะเขาไม่มีอารมณ์จะมาครับ / คะ 0
ka----------------------------------------------------------́ kǎo-mâi-dâi-ma-práw-kǎo-mâi-mee-a-rom-jà-mâk-ráp-ká
+
     
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ทำ-------- ถ----------------- / ค-? ทำไมพวกเธอ ถึงไม่ได้มาล่ะครับ / คะ? 0
ta-------------------------------------------------́ tam-mai-pûak-tur̶-těung-mâi-dâi-ma-lâ-kráp-ká
+
మా కార్ చెడిపోయింది รถ---------- ค--- / คะ รถของเราเสีย ครับ / คะ 0
ro---------------------------́ rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
+
మా కార్ చెడిపోయినందు వలన మేము రాలేదు เร-------------------------- ค--- / คะ เราไม่ได้มาเพราะรถของเราเสีย ครับ / คะ 0
ra--------------------------------------------------́ rao-mâi-dâi-ma-práw-rót-kǎwng-rao-sǐa-kráp-ká
+
     
ఆ మనుషులు ఎందుకు రాలేదు? ทำ--------------------- ค--- / ค-? ทำไมคนเหล่านั้นถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
ta-------------------------------------------́ tam-mai-kon-lào-nán-těung-mâi-ma-kráp-ká
+
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు พว------------ ค--- / คะ พวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
pu--------------------------------́ pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
+
వాళ్ళు ట్రేన్ ఎక్కలేకపోయారు అందువలన వాళ్ళు రాలేదు พว------------------------------- ค--- / คะ พวกเขาไม่ได้มาเพราะพวกเขาพลาดรถไฟ ครับ / คะ 0
pu--------------------------------------------------------------́ pûak-kǎo-mâi-dâi-ma-práw-pûak-kǎo-plât-rót-fai-kráp-ká
+
     
మీరు ఎందుకు రాలేదు? ทำ------------- ค--- / ค-? ทำไมคุณถึงไม่มา ครับ / คะ? 0
ta----------------------------------́ tam-mai-koon-těung-mâi-ma-kráp-ká
+
నన్ను రానీయలేదు ผม / ด------------------ต ผม / ดิฉันไม่ได้รับอนุญาต 0
po---------------------------------------t pǒm-dì-chǎn-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât
+
నన్ను రానీయలేదు అందువలన నేను రాలేదు ผม / ด---- ไ-----------------------ต ผม / ดิฉัน ไม่มาเพราะไม่ได้รับอนุญาต 0
po-----------------------------------------------------t pǒm-dì-chǎn-mâi-ma-práw-mâi-dâi-ráp-à-nóo-yât
+