పదబంధం పుస్తకం

te విశేషణాలు 2   »   ja 形容詞 2

79 [డెబ్బై తొమ్మిది]

విశేషణాలు 2

విశేషణాలు 2

79 [七十九]

79 [nana jū kyū]

形容詞 2

[keiyōshi 2]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
నేను నీలం రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను 青い ドレスを 着て います 。 青い ドレスを 着て います 。 0
ao- d----- o k--- i----.aoi doresu o kite imasu.
నేను ఎరుపు రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను 赤い ドレスを 着て います 。 赤い ドレスを 着て います 。 0
ak-- d----- o k--- i----.akai doresu o kite imasu.
నేను ఆకుపచ్చ రంగు దుస్తులు వేసుకున్నాను 緑の ドレスを 着て います 。 緑の ドレスを 着て います 。 0
mi---- n- d----- o k--- i----.midori no doresu o kite imasu.
   
నేను ఒక నల్ల సంచి కొంటున్నాను 黒い 鞄を 買います 。 黒い 鞄を 買います 。 0
ku--- k---- o k------.kuroi kaban o kaimasu.
నేను గోధుమరంగు గల ఒక సంచి కొంటున్నాను 茶色の 鞄を 買います 。 茶色の 鞄を 買います 。 0
ch---- n- k---- o k------.chairo no kaban o kaimasu.
నేను ఒక తెల్ల సంచి కొంటున్నాను 白い 鞄を 買います 。 白い 鞄を 買います 。 0
sh---- k---- o k------.shiroi kaban o kaimasu.
   
నాకు ఒక కొత్త కారు అవసరం 新しい 車が 要ります 。 新しい 車が 要ります 。 0
at------ k----- g- i------.atarashī kuruma ga irimasu.
నాకు వేగవంతమైన ఒక కారు అవసరం 速い 車が 要ります 。 速い 車が 要ります 。 0
ha--- k----- g- i------.hayai kuruma ga irimasu.
నాకు సౌకర్యవంతమైన ఒక కారు అవసరం 快適な 車が 要ります 。 快適な 車が 要ります 。 0
ka------- k----- g- i------.kaitekina kuruma ga irimasu.
   
ఒక ముసలి ఆవిడ పైన ఉంటుంది 上には 年取った(年老いた) 女性が 住んで います 。 上には 年取った(年老いた) 女性が 住んで います 。 0
ue n- w- t--------- (t--------) j---- g- s---- i----.ue ni wa toshitotta (toshioita) josei ga sunde imasu.
ఒక లావుటావిడ పైన ఉంటుంది 上には 太った 女性が 住んで います 。 上には 太った 女性が 住んで います 。 0
ue n- w- f------ j---- g- s---- i----.ue ni wa futotta josei ga sunde imasu.
ఉత్సుకత కలిగిన ఒక ఆవిడ కింద ఉంటుంది 下には 好奇心旺盛な 女性が 住んで います 。 下には 好奇心旺盛な 女性が 住んで います 。 0
sh--- n- w- k------- ō----- j---- g- s---- i----.shita ni wa kōkishin ōseina josei ga sunde imasu.
   
మా అతిథులు మంచి మనుషులు お客さんは 親切な 人たち でした 。 お客さんは 親切な 人たち でした 。 0
og------- w- s---------- h----------------.ogyakusan wa shinsetsuna hito-tachideshita.
మా అతిథులు మర్యాదస్తులైన మనుషులు お客さんは 礼儀正しい 人たち でした 。 お客さんは 礼儀正しい 人たち でした 。 0
og------- w- r---- t------ h----------------.ogyakusan wa reigi tadashī hito-tachideshita.
మా అతిథులు ఆసక్తికరమైన మనుషులు お客さんは 面白い 人たち でした 。 お客さんは 面白い 人たち でした 。 0
og------- w- o-------- h----------------.ogyakusan wa omoshiroi hito-tachideshita.
   
నాకు మనోహరమైన పిల్లలు ఉన్నారు 私には 愛らしい 子供達が います 。 私には 愛らしい 子供達が います 。 0
wa--------- a------ k---------- g- i----.watashiniha airashī kodomodachi ga imasu.
కానీ మా పక్కింటివాళ్ళకి కొంటె పిల్లలున్నారు でも 隣人には 生意気な 子供達が います 。 でも 隣人には 生意気な 子供達が います 。 0
de-- r----- n- w- n-------- k---------- g- i----.demo rinjin ni wa namaikina kodomodachi ga imasu.
మీ పిల్లలు మంచి ప్రవర్తన కలిగి ఉన్నారా? あなたの 子供は お行儀が いい です か ? あなたの 子供は お行儀が いい です か ? 0
an--- n- k----- w- o g---- g- ī---- k-?anata no kodomo wa o gyōgi ga īdesu ka?