పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 3   »   ja 過去形 3

83 [ఎనభై మూడు]

భూత కాలం 3

భూత కాలం 3

83 [八十三]

83 [Yasomi]

過去形 3

[kako katachi 3]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
టెలిఫోన్ చేయడం 電話する 電話する 0
de--- s--udenwa suru
నేను టెలిఫోన్ చేసాను 電話した 。 電話した 。 0
de--- s----.denwa shita.
నేను ఎప్పుడూ ఫోన్ లో మాట్లాడుతూనే ఉన్నాను ずっと 電話していた 。 ずっと 電話していた 。 0
zu--- d---- s---- i--.zutto denwa shite ita.
   
అడగటం 質問する 質問する 0
sh------- s--ushitsumon suru
నేను అడిగాను 質問した 。 質問した 。 0
sh------- s----.shitsumon shita.
నేను ఎప్పుడూ అడిగుతూనే ఉన్నాను いつも 質問した 。 いつも 質問した 。 0
it---- s-------- s----.itsumo shitsumon shita.
   
చెప్పుట 語る 語る 0
ka---ukataru
నేను చెప్పాను 語った 。 語った 。 0
ka-----.katatta.
నేను మొత్తం కధని చెప్పాను お話 すべてを 語った 。 お話 すべてを 語った 。 0
oh------ s----- o k------.ohanashi subete o katatta.
   
చదువుట 学ぶ 学ぶ 0
ma---umanabu
నేను చదివాను 学んだ 。 学んだ 。 0
ma-----.mananda.
నేను సాయంత్రం మొత్తం చదివాను 一晩中 勉強した 。 一晩中 勉強した 。 0
hi------- b----- s----.hitobanjū benkyō shita.
   
పని చేయుట 働く 働く 0
ha-----uhataraku
నేను పని చేసాను 働いた 。 働いた 。 0
ha-------.hataraita.
రోజంతా నేను పని చేసాను 一日中 働いた 。 一日中 働いた 。 0
ic--------- h--------.ichinichijū hataraita.
   
తినుట 食べる 食べる 0
ta---utaberu
నేను తిన్నాను 食べた 。 食べた 。 0
ta----.tabeta.
నేను అన్నం మొత్తం తిన్నాను 料理を 全部 食べた 。 料理を 全部 食べた 。 0
ry--- o z---- t-----.ryōri o zenbu tabeta.