పదబంధం పుస్తకం

te భూత కాలం 4   »   ja 過去形 4

84 [ఎనభై నాలుగు]

భూత కాలం 4

భూత కాలం 4

84 [八十四]

84 [Hachijūshi]

過去形 4

[kako katachi 4]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
చడవడం 読む 読む 0
yo-uyomu
నేను చదివాను 読んだ 。 読んだ 。 0
yo---.yonda.
నేను నవల మొత్తం చదివాను 小説 全編を 読んだ 。 小説 全編を 読んだ 。 0
sh------ z----- o y----.shōsetsu zenpen o yonda.
   
అర్థం చేసుకొనుట 理解する 理解する 0
ri--- s--urikai suru
నేను అర్థం చేసుకున్నాను 理解した 。 理解した 。 0
ri--- s----.rikai shita.
నేను మొత్తం పాఠాన్ని అర్థం చేసుకున్నాను テキスト 全部を 理解した 。 テキスト 全部を 理解した 。 0
te------ z---- o r---- s----.tekisuto zenbu o rikai shita.
   
సమాధానం చెప్పుట 答える 答える 0
ko----ukotaeru
నేను చెప్పాను 答えた 。 答えた 。 0
ko-----.kotaeta.
నేను అన్ని ప్రశ్నలకి సమాధానం చెప్పాను 全部の 質問に 答えた 。 全部の 質問に 答えた 。 0
ze--- n- s-------- n- k------.zenbu no shitsumon ni kotaeta.
   
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు それを 知っている―それを 知っていた 。 それを 知っている―それを 知っていた 。 0
so-- o s----- i-- ― s--- o s--------.sore o shitte iru ― sore o shitteita.
నేను అది వ్రాస్తాను-నేను అది వ్రాసాను それを 書く―それを 書いた 。 それを 書く―それを 書いた 。 0
so-- o k--- ― s--- o k----.sore o kaku ― sore o kaita.
నేను దాన్ని విన్నాను-నేను దాన్ని విన్నాను それを 聞く―それを 聞いた 。 それを 聞く―それを 聞いた 。 0
so-- o k--- ― s--- o k----.sore o kiku ― sore o kiita.
   
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను それを 取る―それを 取った 。 それを 取る―それを 取った 。 0
so-- o t--- ― s--- o t----.sore o toru ― sore o totta.
నేను దాన్ని తెస్తాను-నాకు దాన్ని తెచ్చాను それを 持ってくる―それを 持ってきた 。 それを 持ってくる―それを 持ってきた 。 0
so-- o m---- k--- ― s--- o m---- k---.sore o motte kuru ― sore o motte kita.
నేను దాన్ని కొంటాను-నేను దాన్ని కొన్నాను それを 買う―それを 買った 。 それを 買う―それを 買った 。 0
so-- o k-- ― s--- o k----.sore o kau ― sore o katta.
   
నేను దాన్ని ఆశిస్తున్నాను-నేను దాన్ని ఆశించాను それを 期待する―それを 期待した 。 それを 期待する―それを 期待した 。 0
so-- o k---- s--- ― s--- o k---- s----.sore o kitai suru ― sore o kitai shita.
నేను దాన్ని వివరిస్తాను-నేను దాన్ని వివరించాను それを 説明する―それを 説明した 。 それを 説明する―それを 説明した 。 0
so-- o s------- s--- ― s--- o s------- s----.sore o setsumei suru ― sore o setsumei shita.
నాకు అది తెలుసు-నాకు అది తెలుసు それを 知っている―それを 知っていた 。 それを 知っている―それを 知っていた 。 0
so-- o s----- i-- ― s--- o s--------.sore o shitte iru ― sore o shitteita.