పదబంధం పుస్తకం

te ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1   »   ja 質問―過去形1

85 [ఎనభై ఐదు]

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

ప్రశ్నలు-భూత కాలం 1

85 [八十五]

85 [Hachijūgo]

質問―過去形1

[shitsumon ― kako katachi 1]

మీరు అనువాదాన్ని ఎలా చూడాలనుకుంటున్నారో ఎంచుకోండి:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎంత తాగారు? どれくらい 飲んだの です か ? どれくらい 飲んだの です か ? どれくらい 飲んだの です か ? どれくらい 飲んだの です か ? どれくらい 飲んだの です か ? 0
dor--urai n---a n--es--ka? dorekurai nonda nodesu ka? d-r-k-r-i n-n-a n-d-s- k-? -------------------------- dorekurai nonda nodesu ka?
మీరు ఎంత పని చేయగలిగారు? どれくらい 働いたの です か ? どれくらい 働いたの です か ? どれくらい 働いたの です か ? どれくらい 働いたの です か ? どれくらい 働いたの です か ? 0
d--e----i---t----ta n-de----a? dorekurai hataraita nodesu ka? d-r-k-r-i h-t-r-i-a n-d-s- k-? ------------------------------ dorekurai hataraita nodesu ka?
మీరు ఎంత వ్రాయగలిగారు? どれくらい 書いたの です か ? どれくらい 書いたの です か ? どれくらい 書いたの です か ? どれくらい 書いたの です か ? どれくらい 書いたの です か ? 0
d--e-ura--kait--no-es- k-? dorekurai kaita nodesu ka? d-r-k-r-i k-i-a n-d-s- k-? -------------------------- dorekurai kaita nodesu ka?
మీరు ఎలా పడుకున్నారు? どうやって 寝ました か ? どうやって 寝ました か ? どうやって 寝ました か ? どうやって 寝ました か ? どうやって 寝ました か ? 0
dō-y---e ----shit- --? dō yatte nemashita ka? d- y-t-e n-m-s-i-a k-? ---------------------- dō yatte nemashita ka?
మీరు పరీక్ష ఎలా ప్యాస్ అయ్యారు? どうやって 試験に 合格したの です か ? どうやって 試験に 合格したの です か ? どうやって 試験に 合格したの です か ? どうやって 試験に 合格したの です か ? どうやって 試験に 合格したの です か ? 0
dō----te -h-ken-ni--ōka-u--h--- -o-esu--a? dō yatte shiken ni gōkaku shita nodesu ka? d- y-t-e s-i-e- n- g-k-k- s-i-a n-d-s- k-? ------------------------------------------ dō yatte shiken ni gōkaku shita nodesu ka?
మీరు దోవ ఎలా కనుక్కోగలిగారు? どうやって 道を 見つけたの です か ? どうやって 道を 見つけたの です か ? どうやって 道を 見つけたの です か ? どうやって 道を 見つけたの です か ? どうやって 道を 見つけたの です か ? 0
d--y--te--ichi ---i-s-keta-nod-s- k-? dō yatte michi o mitsuketa nodesu ka? d- y-t-e m-c-i o m-t-u-e-a n-d-s- k-? ------------------------------------- dō yatte michi o mitsuketa nodesu ka?
మీరు ఎవరితో మాట్లాడారు? 誰と 話したの です か ? 誰と 話したの です か ? 誰と 話したの です か ? 誰と 話したの です か ? 誰と 話したの です か ? 0
d-re ---ha--shi-- nod-----a? dare to hanashita nodesu ka? d-r- t- h-n-s-i-a n-d-s- k-? ---------------------------- dare to hanashita nodesu ka?
మీరు ఎవరితో కలిసారు? 誰と 待ち合わせを したの です か ? 誰と 待ち合わせを したの です か ? 誰と 待ち合わせを したの です か ? 誰と 待ち合わせを したの です か ? 誰と 待ち合わせを したの です か ? 0
da----o--ac-i-wa-- - sh-ta -od-su--a? dare to machiawase o shita nodesu ka? d-r- t- m-c-i-w-s- o s-i-a n-d-s- k-? ------------------------------------- dare to machiawase o shita nodesu ka?
మీరు ఎవరితో కలిసి జన్మదినాన్ని జరుపుకున్నారు? 誰と 誕生日を 祝ったの です か ? 誰と 誕生日を 祝ったの です か ? 誰と 誕生日を 祝ったの です か ? 誰と 誕生日を 祝ったの です か ? 誰と 誕生日を 祝ったの です か ? 0
d--e-to -an-ō-- o---at-a no-----ka? dare to tanjōbi o iwatta nodesu ka? d-r- t- t-n-ō-i o i-a-t- n-d-s- k-? ----------------------------------- dare to tanjōbi o iwatta nodesu ka?
మీరు ఎక్కడ ఉన్నారు? どこに いたの です か ? どこに いたの です か ? どこに いたの です か ? どこに いたの です か ? どこに いたの です か ? 0
dokoni-ita-nod--u--a? dokoni ita nodesu ka? d-k-n- i-a n-d-s- k-? --------------------- dokoni ita nodesu ka?
మీరు ఎక్కడ ఉండే వారు? どこに 住んでいたの です か ? どこに 住んでいたの です か ? どこに 住んでいたの です か ? どこに 住んでいたの です か ? どこに 住んでいたの です か ? 0
d----n--sunde--t----de-u-ka? doko ni sunde ita nodesu ka? d-k- n- s-n-e i-a n-d-s- k-? ---------------------------- doko ni sunde ita nodesu ka?
మీరు ఎక్కడ పనిచేసే వారు? どこで 働いていたの です か ? どこで 働いていたの です か ? どこで 働いていたの です か ? どこで 働いていたの です か ? どこで 働いていたの です か ? 0
do-o-de ---ar-ite-i-a no--su k-? doko de hataraite ita nodesu ka? d-k- d- h-t-r-i-e i-a n-d-s- k-? -------------------------------- doko de hataraite ita nodesu ka?
మీరు ఏమి సూచిస్తారు? 何を 薦めたの です か ? 何を 薦めたの です か ? 何を 薦めたの です か ? 何を 薦めたの です か ? 何を 薦めたの です か ? 0
nani o sus--eta-no-es--k-? nani o susumeta nodesu ka? n-n- o s-s-m-t- n-d-s- k-? -------------------------- nani o susumeta nodesu ka?
మీరు ఏమి తిన్నారు? 何を 食べました か ? 何を 食べました か ? 何を 食べました か ? 何を 食べました か ? 何を 食べました か ? 0
na-i-o--a--m----ta ka? nani o tabemashita ka? n-n- o t-b-m-s-i-a k-? ---------------------- nani o tabemashita ka?
మీరు ఏమి అనుభవించారు? あなたは 何を 知りに きたの です か ? あなたは 何を 知りに きたの です か ? あなたは 何を 知りに きたの です か ? あなたは 何を 知りに きたの です か ? あなたは 何を 知りに きたの です か ? 0
ana-a wa -a-i o--h----n--k-t- --d-s- ka? anata wa nani o shiri ni kita nodesu ka? a-a-a w- n-n- o s-i-i n- k-t- n-d-s- k-? ---------------------------------------- anata wa nani o shiri ni kita nodesu ka?
మీరు ఎంత వేగంగా బండీని నదిపారు? どれぐらい 速く 運転したの です か ? どれぐらい 速く 運転したの です か ? どれぐらい 速く 運転したの です か ? どれぐらい 速く 運転したの です か ? どれぐらい 速く 運転したの です か ? 0
do-e-gurai-hay----u-t-n--hi-a--o---u-k-? dore gurai hayaku unten shita nodesu ka? d-r- g-r-i h-y-k- u-t-n s-i-a n-d-s- k-? ---------------------------------------- dore gurai hayaku unten shita nodesu ka?
మీరు ఎంత సేపు ఎగరగలిగారు? 飛行時間は どれくらい でした か ? 飛行時間は どれくらい でした か ? 飛行時間は どれくらい でした か ? 飛行時間は どれくらい でした か ? 飛行時間は どれくらい でした か ? 0
hik---ikan--a-d--e-k-raid--h-ta -a? hikō jikan wa dore kuraideshita ka? h-k- j-k-n w- d-r- k-r-i-e-h-t- k-? ----------------------------------- hikō jikan wa dore kuraideshita ka?
మీరు ఎంత పైకి ఎగరగలిగారు? どれくらい 高く ジャンプ しました か ? どれくらい 高く ジャンプ しました か ? どれくらい 高く ジャンプ しました か ? どれくらい 高く ジャンプ しました か ? どれくらい 高く ジャンプ しました か ? 0
d--e-k--ai-t-ka-u-j--pu s-i---h--- ka? dore kurai takaku janpu shimashita ka? d-r- k-r-i t-k-k- j-n-u s-i-a-h-t- k-? -------------------------------------- dore kurai takaku janpu shimashita ka?

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -