పదబంధం పుస్తకం

te ఆజ్ఞాపూర్వకం 1   »   ja 命令形1

89 [ఎనభై తొమ్మిది]

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

ఆజ్ఞాపూర్వకం 1

89 [八十九]

89 [Yasoku]

命令形1

[meirei katachi 1]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   
తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
మీరు ఎంత బద్దకస్తులో-అంత బద్దకస్తులుగా ఉండకండి! あなたは 本当に 怠け者 です 。 そんなに 怠けない ように ! あなたは 本当に 怠け者 です 。 そんなに 怠けない ように ! 0
an--- w- h------ n-------------. S------- n-------- y- n-!anata wa hontōni namakemonodesu. Son'nani namakenai yō ni!
మీరు చాలా సేపు నిద్రపోతారు-అంత సేపు నిద్రపోకండి! あなたは 良く 寝ます ね 。 そんなに 寝過ぎない ように ! あなたは 良く 寝ます ね 。 そんなに 寝過ぎない ように ! 0
an--- w- y--- n----- n-. S------- n- s------ y- n-!anata wa yoku nemasu ne. Son'nani ne suginai yō ni!
మీరు చాలా ఆలస్యంగా ఇంటికి వస్తారు-అంత ఆలస్యంగా ఇంటికి రాకండి! あなたは 来るのが 遅すぎ ます 。 そんなに 遅く 来ない ように ! あなたは 来るのが 遅すぎ ます 。 そんなに 遅く 来ない ように ! 0
an--- w- k--- n- g- o-- s-------. S------- o---- k---- y- n-!anata wa kuru no ga oso sugimasu. Son'nani osoku konai yō ni!
మీరు చాలా బిగ్గరగా నవ్వుతారు-అంత బిగ్గరగా నవ్వకండి! あなたの 笑い声は 大きい です 。 そんなに 大きい声で 笑わない ように ! あなたの 笑い声は 大きい です 。 そんなに 大きい声で 笑わない ように ! 0
an--- n- w------- w- ō------. S------- ō-- k-- d- w-------- y- n-!anata no waraigoe wa ōkīdesu. Son'nani ōkī koe de warawanai yō ni!
మీరు చాలా బిగ్గరగా మాట్లాడతారు-అంత బిగ్గరగా మాట్లాడకండి! あなたの 話し声は 小さい です 。 そんなに 小声で 話さない ように ! あなたの 話し声は 小さい です 。 そんなに 小声で 話さない ように ! 0
an--- n- h--------- w- c---------. S------- k---- d- h-------- y- n-!anata no hanashigoe wa chīsaidesu. Son'nani kogoe de hanasanai yō ni!
మీరు చాలా ఎక్కువగా తాగుతారు-అంత ఎక్కువగా తాగకండి! あなたは 飲みすぎ です 。 そんなに 飲み過ぎない ように ! あなたは 飲みすぎ です 。 そんなに 飲み過ぎない ように ! 0
an--- w- n--- s-------. S------- n--- s------ y- n-!anata wa nomi sugidesu. Son'nani nomi suginai yō ni!
మీకు చాలా ఎక్కువగా పొగ త్రాగుతారు-అంత ఎక్కువగా పొగ త్రాగకండి! あなたは タバコの 吸いすぎ です 。 そんなに 吸い過ぎない ように ! あなたは タバコの 吸いすぎ です 。 そんなに 吸い過ぎない ように ! 0
an--- w- t----- n- s-- s-------. S------- s-- s------ y- n-!anata wa tabako no sui sugidesu. Son'nani sui suginai yō ni!
మీరు మరీ ఎక్కువగా పని చేస్తారు-అంత ఎక్కువగా పని చేయకండి! あなたは 働きすぎ です 。 そんなに 働き過ぎない ように ! あなたは 働きすぎ です 。 そんなに 働き過ぎない ように ! 0
an--- w- h------- s-------. S------- h------- s------ y- n-!anata wa hataraki sugidesu. Son'nani hataraki suginai yō ni!
మీరు చాలా వేగంగా బండీ నడుపుతారు-అంత వేగంగా బండీ నడపకండి! あなたの 運転は 速すぎ ます 。 そんなに 速く 運転しない ように ! あなたの 運転は 速すぎ ます 。 そんなに 速く 運転しない ように ! 0
an--- n- u---- w- h--- s-------. S------- h----- u---- s----- y- n-!anata no unten wa haya sugimasu. Son'nani hayaku unten shinai yō ni!
లేవండి, మిల్లర్ గారు! ミィラーさん 、 起立 願います 。 ミィラーさん 、 起立 願います 。 0
my-------- k------ n--------.myirā-san, kiritsu negaimasu.
కూర్చోండి, మిల్లర్ గారు! ミィラーさん 、 ご着席 ください 。 ミィラーさん 、 ご着席 ください 。 0
my-------- g- c-------- k------.myirā-san, go chakuseki kudasai.
కూర్చునే ఉండండి, మిల్లర్ గారు! ミィラーさん 、 座ったままで いて ください 。 ミィラーさん 、 座ったままで いて ください 。 0
my-------- s------ m--- d- i-- k------.myirā-san, suwatta mama de ite kudasai.
సహనం పాటించండి! お待ち ください ! お待ち ください ! 0
om-----------!omachikudasai!
తొందపడొద్దు! 時間を かけなさい ! (ゆっくり どうぞ) 時間を かけなさい ! (ゆっくり どうぞ) 0
ji--- o k--- n----- (Y------ d---)jikan o kake nasai! (Yukkuri dōzo)
ఒక నిమిశం ఆగండి! 少々 お待ち ください ! 少々 お待ち ください ! 0
sh-----------------!shōshōomachikudasai!
జాగ్రత్త! 気を つけて ! 気を つけて ! 0
ki---------!kiwotsukete!
సమయం పాటించండి! 時間厳守で お願い します ! 時間厳守で お願い します ! 0
ji--- g----- d- o------------!jikan genshu de onegaishimasu!
మందబుద్ధిగా ఉండొద్దు! 馬鹿な ことは しない ように ! 馬鹿な ことは しない ように ! 0
ba-------- w- s----- y- n-!bakanakoto wa shinai yō ni!

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -