పదబంధం పుస్తకం

te సముచ్చయం 3   »   ja 接続詞3

96 [తొంభై ఆరు]

సముచ్చయం 3

సముచ్చయం 3

96 [九十六]

96 [Kujūroku]

接続詞3

[setsuzokushi 3]

మీరు టెక్స్ట్ ప్రతి ఖాళీపై క్లిక్ చేయవచ్చు లేదా:   

తెలుగు జపనీస్ ప్లే చేయండి మరింత
అలారం మోగిన వెంటనే నేను లేస్తాను 目覚ましが なったら すぐに 起きます 。 目覚ましが なったら すぐに 起きます 。 0
me------- g- n------ s--- n- o------.mezamashi ga nattara sugu ni okimasu.
నేను చదువుకోవాలని అనుకోగానే నేను అలిసిపోతాను 勉強 しなければ いけなく なると すぐに 眠く なって しまい ます 。 勉強 しなければ いけなく なると すぐに 眠く なって しまい ます 。 0
be---- s---------- i------ n----- s--- n- n----- n---- s---------.benkyō shinakereba ikenaku naruto sugu ni nemuku natte shimaimasu.
నేను 60 కి రాగానే నేను పని చేయడం మానేస్తాను 60に なったら 退職 します 。 60に なったら 退職 します 。 0
60 N- n------ t------- s------.60 Ni nattara taishoku shimasu.
   
మీరు ఎప్పుడు కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు? いつ 電話 します か ? いつ 電話 します か ? 0
it-- d---- s------ k-?itsu denwa shimasu ka?
నాకు తీరిక దొరకంగానే 時間が 出来次第 すぐに 。 時間が 出来次第 すぐに 。 0
ji--- g- d--- s----- s--- n-.jikan ga deki shidai sugu ni.
ఆయనకి కొంత సమయం దొరకంగానే ఆయన కాల్ / ఫోన్ చేస్తారు 彼は 時間が 出来次第 電話 して きます 。 彼は 時間が 出来次第 電話 して きます 。 0
ka-- w- j---- g- d--- s----- d---- s---- k-----.kare wa jikan ga deki shidai denwa shite kimasu.
   
మీరు ఎంత సేపు పని చేస్తారు? あと どれぐらい 働く 予定 です か ? あと どれぐらい 働く 予定 です か ? 0
at- d--- g---- h------- y-------- k-?ato dore gurai hataraku yoteidesu ka?
నేను పని చేయగలిగినంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 出来る 限り 働く つもり です 。 出来る 限り 働く つもり です 。 0
de---------- h------- t----------.dekirukagiri hataraku tsumoridesu.
నేను ఆరోగ్యంగా ఉన్నంతవరకూ నేను పని చేస్తాను 健康な 限り 働く つもり です 。 健康な 限り 働く つもり です 。 0
ke----- k----- h------- t----------.kenkōna kagiri hataraku tsumoridesu.
   
ఆయన పనిచేయడానికి బదులు మంచంలో పడుకుంటారు 彼は 働く 代わりに ベッドに 横に なって います 。 彼は 働く 代わりに ベッドに 横に なって います 。 0
ka-- w- h------- k------- b---- n- y--- n- n---- i----.kare wa hataraku kawarini beddo ni yoko ni natte imasu.
ఆమె వంటచేయడానికి బదులు సమాచారపత్రం చదుతుంది 彼女は 料理する 代わりに 新聞を 読んで います 。 彼女は 料理する 代わりに 新聞を 読んで います 。 0
ka---- w- r---- s--- k------- s------ o y---- i----.kanojo wa ryōri suru kawarini shinbun o yonde imasu.
ఆయన ఇంటికి వెళ్ళడానికి బదులు బార్ వద్ద ఉన్నారు 彼は 家に 帰る 代わりに 飲み屋に います 。 彼は 家に 帰る 代わりに 飲み屋に います 。 0
ka-- w- i-------- k------- n----- n- i----.kare wa ienikaeru kawarini nomiya ni imasu.
   
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన ఇక్కడ నివసిస్తున్నారు 私の 知る限り 彼は ここに 住んで います 。 私の 知る限り 彼は ここに 住んで います 。 0
wa----- n- s---- k----- k--- w- k--- n- s---- i----.watashi no shiru kagiri kare wa koko ni sunde imasu.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన భార్య జబ్బుతో ఉన్నది. 私の 知る限り 彼の 奥さんは 病気 です 。 私の 知る限り 彼の 奥さんは 病気 です 。 0
wa----- n- s---- k----- k--- n- o----- w- b--------.watashi no shiru kagiri kare no okusan wa byōkidesu.
నాకు తెలిసినంతవరకు, ఆయన నిరుద్యోగి. 私の 知る限り 彼は 失業中 です 。 私の 知る限り 彼は 失業中 です 。 0
wa----- n- s---- k----- k--- w- s----------------.watashi no shiru kagiri kare wa shitsugyō-chūdesu.
   
నేను సమయానికి మించి పడుకున్నాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని 寝過ごし ました 。 そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 寝過ごし ました 。 そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 0
ne--------------. S----------- j---- n- m------- n-------.nesugoshimashita. Sōdenakereba jikan ni maniatta nodesuga.
నేను బస్ ఎక్కలేకపోయాను; లేకపోతే నేను సమయానికి ఉండే వాడిని バスに 乗り遅れ ました 。そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 バスに 乗り遅れ ました 。そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 0
ba-- n- n---------------. S----------- j---- n- m------- n-------.basu ni noriokuremashita. Sōdenakereba jikan ni maniatta nodesuga.
నాకు దోవ కనిపించలేదు / నేను తప్పిపోయాను; లేకపోతే సమయానికి ఉండేవాడిని 道が わからなかった です 。 そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 道が わからなかった です 。 そうでなければ 時間に 間に合ったの です が 。 0
mi--- g- w----------------. S----------- j---- n- m------- n-------.michi ga wakaranakattadesu. Sōdenakereba jikan ni maniatta nodesuga.