50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
أساسي:


12/08/2022
37
0
0:00 sec
Yes
Test 37      |
|
انتقل للاختبار:

0/15

انقر على كلمة!
1.ﻟﻌﻴﺪ ﺍﻟﻔﺼﺢทาง  
2.ﺃﻧﺎ ﺃﻳﻀﺎ ﻻ /ดิฉันก็ไม่เหมือนกัน 
3.ﺃﻋﺪ ﻫﺬﺍ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜกรุณา อีกครั้งด้วยครับ/ค่ะ 
4.ليس لديه الرغبة  
5.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻢบน  
6.عندي سترة. /ดิฉันมีเสื้อสเวตเตอร์ 
7.ﺇﺷﻌﺎﻝ ﺍﻟﻀﻮﺀเปิด  
8.‫هل تحبه مع الأرز؟‬คุณต้องการทาน ข้าวสวยใช่ไหม 
9.ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ؟ไม่จริง  
10.ﻳﺆﻟﻤﻨﻲผม/ เจ็บ 
11.ﺑﻌﺪ ﺃﺭﺑﻌﺘﺎ ﻋﺸﺮ ﻳﻮﻣﺎใน  
12.ﻁﻠﺐ ﺍﻟﻤﻌﺬﺭﺓ  
13.‫أشعر دائمًا بآلام في الظهر.‬ /ดิฉันปวดหลังเป็นประจำ 
14.ﺗﺤﺪﺙ ﺑﺒﻄﺀ ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻜกรุณาพูด ด้วยครับ/ค่ะ 
15.ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﺨﺎﻣﺴﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻆﻬﺮ