50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


01/27/2023
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Кога ще стигнем границата?Kada na granici?  
2.5 [пет]5 [ ]  
3.От колко време сте болен?Koliko ste već bolesni?  
4.Три и петнадесет е.Tri i je.  
5.Кога започва представлението?Kada predstava?  
6.Моля, дайте ми дребни банкноти.Molim Vas mi sitne novčanice.  
7.предпочетам да пия кафеradije pijem / kauf  
8.Къде има батерия? je baterija?  
9.Искам да купя един вестник.Ja hoću da kupim .  
10.Трябват ми бюро и етажерка. jedan pisaći sto i regal.  
11.немската история historija / povijest  
12.Там има ресторант.Tamo restoran.  
13.чувствам се добреdobro se  
14.не рядко  
15.Къде са пингвините?Gdje su ?