50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


05/24/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият град grad  
2.Паркът ей там ми харесва.Onaj park tamo mi se .  
3.човек трябва да работиmora raditi  
4.Къде може да се купят пощенски марки?Gdje se mogu kupiti markice?  
5.Искам да купя една книга.Ja hoću kupim knjigu.  
6.днес следобед popodne  
7.питам се защоpitam se  
8.три месеца / тримесечиеkvartal / četvrt  
9.Ще отидем ли в магазина?Hoćemo li ići u kuću?  
10.Ще Ви покажа.Ja ću pokazati.  
11.топло ми е / горещо ми е / vruće mi je  
12.Бих желал нещо по-евтино.Htio / htjela bih rado jeftinije.  
13.Виждаш ли селото там?Vidiš li tamo ?  
14.Правилно! / Това е вярно! ! / Tako je!  
15.Случи се злополука.Desila se .