50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/03/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Šta mogu učiniti za ?  
2.Искам да отида в оптичния магазин. hoću do optičara.  
3.Разбирам! !  
4.Къде е банята? je kupatilo?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Molim Vas Vas, htio / htjela bih jelovnik.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Što htjeli?  
7.това е мило от твоя странаto je ljubazno tebe  
8.Има ли спален вагон във влака? li kola za spavanje u vozu?  
9.слушам радио radio  
10.Днес е вторник, 17 април.Danas je utorak, 17. .  
11.Бих искал пълен пансион. / htjela bih puni pansion.  
12.това е добра идея je dobra ideja  
13.от днес нататъкod  
14.Съвсем просто е.To je jednostavno.  
15.не многоne