50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/01/2023
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Ние сме тук.Jsme .  
2.от горе  
3.Вече една година съм безработен. jsem nezaměstnaný / nezaměstnaná.  
4.той следва в Берлинstuduje v  
5.Той говори английски.On anglicky.  
6.Какво има по телевизията? je v televizi?  
7.Къде са носорозите? jsou nosorožci?  
8.Има ли още билети за театъра?Jsou ještě vstupenky divadla?  
9.От Азия ли сте? z Asie?  
10.продавам с печалба se ziskem  
11.рано сутринта / рано сутринbrzy  
12.много хораvelmi mnoho  
13.Какъв филм дават тази вечер в киното?Co dávají dnes v ?  
14.възможно е být  
15.Кога пристига влакът в Амстердам? přijede vlak do Amsterdamu?