50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/17/2021
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.занасям писмо на пощатаodnést na poštu  
2.Той пътува с лодка.Jede člunu.  
3.на повърхността на водатаna hladině  
4.Може ли да се заемат тук ски?Dají se tady půjčit ?  
5.след един часza  
6.Каква жега!To je ale !  
7.спирам на червено na červenou  
8.38 [трийсет и осем]38 [třicet ]  
9.Ще Ви направя инжекция.Dám Vám .  
10.Нямам дребни пари.Nemám .  
11.чаша за виноsklenička víno  
12.Къде мога да се обадя по телефон?Kde mohu zatelefonovat?  
13.Събудете ме моля в ... / Probuďte mě v ... , prosím.  
14.както обикновено obvykle  
15.Бих искал / искала да си отворя сметка.Chtěl / chtěla bych si účet.