50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/03/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоbez jediné / bez pochyb  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?Kdy končí ta ?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ jedna]  
5.Къде е тоалетната?Kde záchod / toaleta?  
6.Ние търсим аптека. lékárnu.  
7.напред  
8.Трябва ми двойна стая.Potřebuji dvoulůžkový .  
9.почиствамčistit /  
10.Филмът е съвсем нов.Je úplně nový film.  
11.вероятно той днес няма да дойде dnes nepřijde  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни. jsou černé.  
14.Долу е мазето.Dole je .  
15.Спoред мен това е грозно. je ošklivé.