50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


06/19/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Co Vás mohu udělat?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.Chci optiky.  
3.Разбирам! !  
4.Къде е банята?Kde je ?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Přineste mi prosím lístek.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Co přejete?  
7.това е мило от твоя странаto je od tebe  
8.Има ли спален вагон във влака?Je v vlaku spací vůz?  
9.слушам радио rádio  
10.Днес е вторник, 17 април.Je , 17. dubna.  
11.Бих искал пълен пансион.Chtěl bych penzi.  
12.това е добра идеяto je nápad  
13.от днес нататъкode dneška / od dne  
14.Съвсем просто е.To úplně jednoduché.  
15.не много