50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/01/2022
2
0
0:00 sec
Yes
Test 2      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Ние сме тук.Vi her.  
2.от горе oven  
3.Вече една година съм безработен.Jeg været arbejdsløs i et år.  
4.той следва в Берлин studerer i Berlin  
5.Той говори английски. taler engelsk.  
6.Какво има по телевизията?Hvad er i fjernsynet?  
7.Къде са носорозите? er næsehornene?  
8.Има ли още билети за театъра? der stadig billetter til teatret?  
9.От Азия ли сте?Kommer du fra ?  
10.продавам с печалба med fortjeneste  
11.рано сутринта / рано сутринtidlig om  
12.много хора mennesker  
13.Какъв филм дават тази вечер в киното?Hvad der i biografen i aften?  
14.възможно е kan godt være  
15.Кога пристига влакът в Амстердам? ankommer toget til Amsterdam?