50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


08/16/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият град byen  
2.Паркът ей там ми харесва. park der kan jeg godt lide.  
3.човек трябва да работиman må / skal  
4.Къде може да се купят пощенски марки?Hvor kan man købe ?  
5.Искам да купя една книга.Jeg vil købe en .  
6.днес следобедi  
7.питам се защо spørger mig selv, hvorfor  
8.три месеца / тримесечиеet  
9.Ще отидем ли в магазина?Skal vi ind i et stormagasin?  
10.Ще Ви покажа.Lad vise dig det.  
11.топло ми е / горещо ми еjeg det varmt  
12.Бих желал нещо по-евтино.Jeg gerne have noget billigere.  
13.Виждаш ли селото там?Kan du landsbyen der?  
14.Правилно! / Това е вярно!Rigtig ! / stemmer!  
15.Случи се злополука. er sket et uheld.