50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/30/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Hvad kan jeg for dig?  
2.Искам да отида в оптичния магазин. vil til optikeren.  
3.Разбирам!Jeg !  
4.Къде е банята? er badeværelset?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Må jeg om menukortet?  
6.Какво обичате? / Какво желаете?Hvad De / du?  
7.това е мило от твоя странаdet er af dig  
8.Има ли спален вагон във влака?Er der en i toget?  
9.слушам радиоhøre  
10.Днес е вторник, 17 април.I dag har tirsdag den 17. april.  
11.Бих искал пълен пансион.Jeg vil gerne have .  
12.това е добра идеяdet er en ide  
13.от днес нататък i dag  
14.Съвсем просто е.Det er nemt.  
15.не много meget