50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


12/09/2022
87
0
0:00 sec
Yes
Test 87      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.без никакво съмнение / несъмненоohne Zweifel / zweifellos  
2.13 [тринайсет]13 [ ]  
3.Кога свършва туристическата обиколка?Wann die Führung?  
4.31 [трийсет и едно]31 [ ]  
5.Къде е тоалетната?Wo ist WC / die Toilette?  
6.Ние търсим аптека. suchen eine Apotheke.  
7.напред vorn  
8.Трябва ми двойна стая.Ich ein Doppelzimmer.  
9.почиствам / sauber machen  
10.Филмът е съвсем нов. Film ist ganz neu.  
11.вероятно той днес няма да дойде kommt er heute nicht  
12.12 [дванайсет]12 [ ]  
13.Автомобилните гуми са черни.Die Reifen schwarz.  
14.Долу е мазето. ist der Keller.  
15.Спoред мен това е грозно. finde das hässlich.