50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/27/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?Was kann ich für Sie ?  
2.Искам да отида в оптичния магазин. will zum Optiker.  
3.Разбирам!Ich !  
4.Къде е банята?Wo das Bad?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.Ich bitte die Speisekarte.  
6.Какво обичате? / Какво желаете? möchten Sie?  
7.това е мило от твоя страна ist nett von dir  
8.Има ли спален вагон във влака?Gibt es im Zug?  
9.слушам радио hören  
10.Днес е вторник, 17 април.Wir haben , den 17. April.  
11.Бих искал пълен пансион.Ich möchte .  
12.това е добра идеяdas ist gute Idee  
13.от днес нататъкvon heute  
14.Съвсем просто е.Das ist einfach.  
15.не много viel