50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


10/03/2022
33
0
0:00 sec
Yes
Test 33      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Музеят отворен ли е в четвъртък?Is the museum open on ?  
2.Искам да отида до павилиона, за да купя един вестник.I want to go the kiosk / newspaper stand to buy a newspaper.  
3.Бих желал / желала стая с душ.I would a room with a shower.  
4.Та това е великолепно! simply grand!  
5.Япония се намира в Азия.Japan in Asia.  
6.точно пет часа е exactly 5 o''clock  
7.имам желание заto a mind to / to feel like  
8.Те учат руски.They learn .  
9.Завийте наляво зад ъгъла.Take a left at the .  
10.Добро утро! / Добър ден!Good morning! / do you do?  
11.Седмият ден е неделя.The seventh day is .  
12.счупвам си кракаto one''s leg  
13.Колко трае пътуването до Берлин?How long the journey to Berlin take?  
14.Моля, дайте ми квитанция.Please give me a .  
15.имам собствен автомобилto have one''s car