50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


09/27/2022
34
0
0:00 sec
Yes
Test 34      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Кога ще стигнем границата?When will get to the border?  
2.5 [пет]5 [ ]  
3.От колко време сте болен?How long have been sick / ill?  
4.Три и петнадесет е.It''s a quarter three.  
5.Кога започва представлението?When the show begin?  
6.Моля, дайте ми дребни банкноти.Could you give me small notes / bills (am.)?  
7.предпочетам да пия кафеI coffee  
8.Къде има батерия?Where I find a battery?  
9.Искам да купя един вестник.I to buy a newspaper.  
10.Трябват ми бюро и етажерка.I need a desk and a .  
11.немската история history of Germany  
12.Там има ресторант.There is a restaurant over .  
13.чувствам се добреto be  
14.не рядкоpretty  
15.Къде са пингвините? are the penguins?