50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/07/2023
4
0
0:00 sec
Yes
Test 4      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.занасям писмо на пощатаto / mail (am.) a letter  
2.Той пътува с лодка.He goes by .  
3.на повърхността на водата the surface of the water  
4.Може ли да се заемат тук ски?Can rent skis here?  
5.след един часafter an  
6.Каква жега!It''s hot!  
7.спирам на червеноto stop at red light  
8.38 [трийсет и осем]38 [ ]  
9.Ще Ви направя инжекция.I will give you an .  
10.Нямам дребни пари.I have no .  
11.чаша за виноa  
12.Къде мога да се обадя по телефон?Where can I a call?  
13.Събудете ме моля в ... wake me up at ...  
14.както обикновено usual  
15.Бих искал / искала да си отворя сметка.I would like to an account.