50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


08/18/2022
85
0
0:00 sec
Yes
Test 85      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.целият градthe town  
2.Паркът ей там ми харесва.I like park.  
3.човек трябва да работиone work  
4.Къде може да се купят пощенски марки?Where can buy stamps?  
5.Искам да купя една книга.I want to a book.  
6.днес следобед afternoon  
7.питам се защоI wonder  
8.три месеца / тримесечиеthree / a quarter of a year  
9.Ще отидем ли в магазина?Shall we go to the department ?  
10.Ще Ви покажа. show you.  
11.топло ми е / горещо ми еto feel  
12.Бих желал нещо по-евтино.I would like cheaper.  
13.Виждаш ли селото там?Do see the village there?  
14.Правилно! / Това е вярно! ! / Quite so!  
15.Случи се злополука.An accident occurred.