50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


07/27/2021
88
0
0:00 sec
Yes
Test 88      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Какво мога да направя за Вас?What can I do you?  
2.Искам да отида в оптичния магазин.I want go to the optician.  
3.Разбирам!I !  
4.Къде е банята?Where is the ?  
5.Бих желал / желала менюто, моля.I would the menu, please.  
6.Какво обичате? / Какво желаете?What do want?  
7.това е мило от твоя странаthat''s of you  
8.Има ли спален вагон във влака?Does the train have ?  
9.слушам радиоto to the radio  
10.Днес е вторник, 17 април.It''s Tuesday, 17th of April.  
11.Бих искал пълен пансион.I would like board.  
12.това е добра идеяthat''s a idea  
13.от днес нататък this day  
14.Съвсем просто е. very easy.  
15.не много much