50 languages

Date:
Test Number:
Score:
Time spent on test:
За начинаещи:


02/05/2023
35
0
0:00 sec
Yes
Test 35      |
|
Влез в теста:

0/15

Натисни върху някоя дума!
1.Харесва ли Ви при нас?How do you like it ?  
2.Отворете този пакет / колет. this package.  
3.Това е моята китара. is my guitar.  
4.изкъпвам сеto have a  
5.Той говори няколко езика.He several languages.  
6.на пазара the market  
7.през нощтаat  
8.Влакът има ли закъснение?Is the train ?  
9.Студено е. is cold.  
10.Бих искал / искала да изтегля пари от сметката си.I want to withdraw money from my .  
11.имам температура have a temperature  
12.играя на топкаto ball  
13.имам гостиto have guests /  
14.Със ски лифта ли ще се качите?Do you take the ski lift to the ?  
15.той ще бъде тук всеки моментhe'll be here any